Arkiv for: Godstransport

Ikke alle skader er synlige

Nå ønsker NLF at redningsetatene blir flinkere til å benytte seg av Kollegahjelpen for å hindre senskader hos yrkessjåførene.

– Jeg får fortsatt vondt i magen så fort en personbil drar over gulstripa. Hvis en kan slippe å tenke på slikt den første tiden etterpå, da kan du bli en sikrere sjåfør på sikt, og unngå de reaksjonene som eventuelt vil komme.

Cato Mathisens lastebil ble truffet av en personbil som kom over i feil vegbane… Les videre


Samarbeidsavtale som fundament for sjøtransport

Med signering av en samarbeidsavtale er sjøtransport mellom Hitra Kysthavn i Midt-Norge og Hirtshals Havn i Nord-Danmark kommet enda et lite skritt nærmere en realitet. Samarbeidsavtalen ble i april inngått mellom Kysthavnalliansen og Hirtshals Havn, og gir grunnlag for en enda bedre koordinering av initiativene omkring sjøtransport mellom Hitra og Hirtshals.

Utvikle nye tidsriktige transportløsninger, som kan møte fremtidens transportbehov

Samarbeidsavtalen er underskrevet mellom Kysthavnalliansen og Hirtshals Havn, og dermed samles kreftene i Kristiansund og Nordmøre… Les videre


Morgendagens transportløsninger

Som en del av oppfølgingen av temaet arrangerer departementet nå en studiereise til USA for norske aktører. Deltakerne skal være med på å forme morgendagens transportløsninger i Norge, og skal gjennom studieturen få innblikk i ny og relevant teknologi.

Åpnet en rekke dører

På konferansen om fremtidens transportløsninger deltok blant andre Elon Musk fra Tesla og Anthony Foxx, den daværende amerikanske samferdselsministeren. I forlengelsen av konferansen ble det undertegnet en samarbeidsavtale mellom USA og Norge. Samferdselsminister… Les videre


Klar for en innovativ transportnæring

Den teknologiske utviklingen skjer i stor fart, og nye løsninger vil prege transportsystemet vårt i nær fremtid. Ingen vet sikkert hva som kommer og hvor raskt det kommer, og regjeringen inviterer derfor til nytenking, diskusjon og utprøving.

I Nasjonal transportplan (NTP) legges det betydelig vekt på å styrke kunnskapen om hvilke konsekvenser den teknologiske utviklingen vil ha for transportsektoren. Forskningsrådet vil bidra til dette gjennom sine støtteordninger.

– Vi merker oss regjeringens ambisjon om å koble… Les videre


Historisk satsing på sjøtransport

Totalt er det planlagt brukt 31,2 milliarder kroner til Kystverket i stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan 2018–2029. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 2,6 milliarder hvert år i planperioden.

– Dette er en god transportplan for kysten og Kystverket. Vi får økte rammer til å ruste opp eksisterende infrastruktur, samtidig som vi gjennom nyinvesteringer og moderne teknologi er foroverlente og forbereder oss på en ny tid for sjøtransporten, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Tidligere transportplaner har gått over 10… Les videre