Arkiv for: Godstransport

Åpning av Svinesund Transportsenter

Solvik-Olsen understreket betydningen av at bensinstasjonkjeder, oljeselskaper, speditører og andre har funnet sin plass ved senteret.

– Uten lastebilen funker ikke landet. Dette senteret er et knutepunkt for transport over grensen og jeg vil ønske lykke til, sa samferdselsministeren i åpningstalen.

Fortollingskontoret på Svinesund har opprinnelse fra JetPak Borg som ble fusjonert med PostNord i mai 2015. Arbeidet med transportsenteret startet etter sommerferien 2016 og lokalene var innflyttingsklare allerede 1.april 2017.

– Vi er 4 personer som… Les videre


Kampen for mer rettferdig konkurranse på veien

I slutten av mai i år la EU-kommisjonen fram en stor regelverkspakke på veitransportområdet. Med denne pakken ønsker Kommisjonen å modernisere det europeiske transportsystemet og endre reglene for transport mellom landene.

Samarbeider med åtte andre land i Road Alliance

For å påvirke de politiske prosessene i EU knyttet til regelverkspakken, har Norge – sammen Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxembourg og Sverige – dannet alliansen Road Alliance. De ni medlemslandene er blant annet bekymret for… Les videre


Lanserer Fair Transport i Norge

– Dette er verktøyet næringen har ventet på, forteller administrerende direktør Geir A. Mo.

Merkevaren Fair Transport er utviklet i NLFs søsterorgan Sveriges Åkeriföretag, og tas nå til nye høyder i Norge.

– Transportbedrifter som slutter seg til Fair Transport forplikter seg til å møte strenge krav til arbeidsvilkår, trafikksikkerhet, klima og miljø. Vi har allerede mange hundre NLF-bedrifter som oppfyller disse kriteriene. Nå er målet å verve enda flere, og at så mange transportkjøpere som… Les videre


Samfunnsøkonomisk lønnsomt å frakte fisk sjøveien

De neste tiårene forventes det en stor økning i oppdrettsnæringen i Midt-Norge. Mer enn halvparten av produksjonen er europarettet. TØI har sammenlignet dagens vegtransport fra Kråkøya (Rørvik) og Hitra til Europa med en ny sjørute på samme strekningen.

Analysen viser at en sjørute vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt og ha betydelig lavere eksterne kostnader. Dette er fordi sjøtransport har lavere ulykkesrisiko, samt tilnærmet ingen slitasje på infrastruktur, sammenliknet med vegtransport.

Sjøtransport kan kun konkurrere med vegtransport

Når det… Les videre


Køene på E18 Tusenfryd–Filipstad koster 32 MNK

I en ny rapport har forskere på TØI vurdert mulighetene for å bruke Vegvesenets databaser for å analysere godstransport i by – og dermed bidra til bedre tilrettelegging for denne transportformen.

I rapporten dokumenteres det hvordan Statens vegvesen sine databaser kan brukes til analyser av godstransport i by. Databasene som er benyttet inkluderer Autosys (Kjøretøyregisteret), kjørelengder fra de periodiske kjøretøykontrollene, vegtrafikktellinger og reisetidsdata. Forskerne har også benyttet data om bomstasjonspasseringer.

Informasjon om tekniske egenskaper fra Autosys… Les videre