Arkiv for: Godstransport

Inndeling i tre pakker og nye miljøkrav

Ny avtale om kjøp av sjøtransporttjenester på kystruten skal inngås med virkning fra 1. januar 2020 eller 1. januar 2021.

Den nye kontrakten deles i tre pakker

Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. I dag har Samferdselsdepartementet avtale med Hurtigruten AS for perioden 2012-2019. Det er mulig å forlenge denne med ett år. En… Les videre


Ny tariffavtale for offentlige og private havner

Den nye tariffavtalen gir like lønns- og arbeidsvilkår i terminalselskaper og for losse- og lastekontor, og omfatter både faste ansatte, innleide arbeidstakere, midlertidig ansatte og vikarer.

Tariffavtalen omfatter all virksomhet i havneområdene, og girmulighet for arbeid 24 timer i døgnet, syv dager i ukene alle årets dager i forbindelse med skipsanløp.

Havne- og terminaloverenskomsten tar høyde for de føringer som er lagt gjennom de siste års rettsavgjørelser knyttet til losse- og lastearbeid.

Bidrar til mer konkurransedyktig sjøtransport

Den nye… Les videre


En fantastisk norsk transporthistorie

Fra den spede begynnelse med A/S Gausdal Bilselskap i 1917 har firmaet utviklet seg til et konsern med en lang rekke transportvirksomheter spredt over både Norge og Sverige. Alle ansatte samles til en gedigen jubileumsfeiring i Haakons hall på Lillehammer lørdag 23. september.

Norges største transportkonsern

Dagens adm direktør er ikke som alle andre ledere. Ikke mye formell utdannelse, men med solid sjåførerfaring og med en solid stab med lang erfaring, styrer han konsernet… Les videre


Tilrettelegger for økt bruk av modulvogntog

Bruk av modulvogntog medfører reduserte transportkostnader da man trenger færre trailere for å transportere et gitt volum varer. Derfor åpner vi nå for at modulvogntog, med inntrukket dolly, blir å betrakte som et ordinært vogntog, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Har presisert tolkingen av regelverket

Samferdselsdepartementet har nå presisert tolkingen av regelverket. Tillatte modulvogntogtyper med lenge inntil 25,25 meter og totalvekt inntil 60 tonn, med inntrukket dolly, får mulighet til å trafikkere veier som ikke inngår… Les videre


Forsinkelser og ekstra kostnader

DB Schenker opplever at stadig arbeider på veinettet går ut over leveringskvaliteten og øker kostnadene.

Omfattende banearbeider og driftsstopp fører også til forsinkelser i jernbanetransporten.

Setter inn ekstra ressurser

Det må sette inn ekstra ressurser for å redusere ulempene for kundene, men det er ikke til å unngå at driftsproblemer med transportinfrastrukturen fører til forsinkelser og økte kostnader, mener DB Schenker.