Arkiv for: Kjøretøy

Hva skjer hvis tyngre og lengre kjøretøy tillates

I tillegg pågår forskning på dette temaet internasjonalt i regi av OECD/ITF og CEDR der Statens vegvesen er representert. Imidlertid har fokuset så langt vært på transporteffektivitet, sikkerhet, og miljøeffekter ved innfasing av lengre og tyngre kjøretøy (ofte kalt «high capacity transport, HCT). Når det gjelder effekten av disse kjøretøyene på infrastruktur er det ofte bare bæreevnen til bruer som det tas hensyn til.

Kanalisert belastning

I forhold til effekten av lengre og tyngre kjøretøy på… Les videre


Lovforslag om førerløse biler kommer snart

Statssekretær Tom Cato Karlsen åpnet Vegvesenets ITS-konferansen i Tromsø torsdag, og det gjorde han med et løfte:

– Vi ønsker at Norge skal være i front i utviklingen av førerløse kjøretøy, men vi ser at vi har et lovverk som skaper barrierer for at vi kan ta denne rollen. De siste månedene har vi gått gjennom alle lover og forskrifter som begrenser muligheten til å teste førerløse kjøretøy. I løpet av få uker foreslår vi… Les videre


Blir uten tvil lagt merke til

Maskinfirmaet er Østlandets største virksomhet innenfor omrøring, transport og spredning av husdyrgjødsel, og det nye vogntoget benyttes i denne transporten. Eier og daglig leder Per Hatterud sier at krevende adkomst på mange gårder har vært avgjørende for kjøretøyvalget.

– Med drift på de tre bakre akslene og styring på de to fremre er vi sikret god fremkommelighet også under vanskelige forhold. Den store bakkeklaringen kommer også godt med noen ganger. Vi vurderte trekkvogn og semitrailer… Les videre


Storkontroll av varebiler og transportkjøpere

Bilene ble brukt i såkalt distribusjonskjøring, det vil si varetransport over kortere strekninger. At så mange biler var lastet for mer enn de er bygget for, får Vegvesenet til å reagere.

– En god del varebiler blir brukt til transporter hvor de rett og slett ikke er egnet. De faller utenfor regelverket som regulerer arbeidstid, løyver og kompetansekrav for kjøring med tyngre kjøretøy, og vi mistenker at enkelte transportkjøpere utnytter dette. De overlaster varebiler og… Les videre


Krever endring i Statens vegvesens statistikkrutiner

NLF har de siste månedene avdekket store forskjeller mellom arbeidet som utføres av Statens vegvesens inspektører ved kontroll av tyngre kjøretøy og det som fremgår i kontrollstatistikkene. Det er NLFs oppfatning at det i dag stilles altfor strenge kriterier til statistikkføring av tungbilkontroll.

A-, B- og C-kontroller

I praksis gjennomfører Vegvesenets kontrollører i dag forskjellige grader av inspeksjoner ved tyngre kjøretøy; disse kan grovt deles inn i A-, B- og C-kontroller.

A- og B-kontrollene fungerer som en… Les videre