Arkiv for: Miljø

Dette vil elbilister betale for lading – og så mye koster det

Betalingsviljen blant de spurte elbilistene i den siste undersøkelse, Elbilisten 2017, er imidlertid ikke helt på dagens faktiske prisnivå. I undersøkelsen betalingsviljen testet blant medlemmene, både med hensyn til prisen per kWh ved normal- og hurtiglading.

Moderne elbiler bruker typisk 10-20 kWh/100 km (avhengig av størrelse). Det betyr altså at det koster 10−20 øre å kjøre en kilometer.

– Dersom man benytter hurtiglading til de lengre turene og lader hjemme til daglig, blir de totale driftskostnadene fortsatt… Les videre


Nå kommer hydrogen-ferjer

– Denne utviklingskontrakten vil legge et økonomisk grunnlag for å pløye ny mark. Dette er et viktig skritt i det grønne skiftet i maritim sektor. Det er viktig for å gjøre ferjedriften vår grønn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Den internasjonale oppmerksomheten er stor.

Verdens første

Det var tilsvarende utviklingskontrakt som muliggjorde verdens første rene batteriferje i drift i et ordinært samband, mellom Lavik og Oppedal over Sognefjorden fra februar 2015. Elferja «Ampere» ble satt i drift… Les videre


Bærekraftig biodrivstoff et viktig klimatiltak

Kronikk av Magnus Gravem, bærekraftsrådgiver i PwC.

Vi vet at bærekraftig biodrivstoff er lønnsomt om man har riktige rammebetingelser. Og det er bra for klimaet. Innen 2020 er det krav om 20% innblanding av biodrivstoff. Fokuset bør være på å få mest mulig avansert biodrivstoff da dette er energikilder som ellers ikke hadde blitt utnyttet, for eksempel rester fra skogsindustrien.

Politikerne burde sørge for at det blir billig og enkelt for sjåførene å velge bærekraftig avansert biodrivstoff…. Les videre


Elbusser for bytrafikk gir mest miljø for pengene

De norske ambisjonene når det gjelder klima- og miljøvennlig transport er høye. Dette gjelder spesielt for kollektivtrafikken. Busstransport er et prioritert område for satsing på lavutslippsteknologi og fornybare drivstoffer.

Elbusser i Norge er energieffektive

Nå har forskere på TØI, på oppdrag fra NHO Transport, vurdert hvilke teknologiske løsninger og energibærere som kan gjøre busser klima- og miljøvennlige frem mot 2025. El-teknologiens muligheter og utfordringer er hovedtema i analysen, men også biodrivstoff og andre fremdriftsteknologier er vurdert. Kostnader… Les videre


Alle elbilrekorder sto for fall

Før den siste uka i juni spådde vi at den gamle registreringsrekorden fra mars 2015, med både nyregistrerte og bruktimporterte elbiler (cirka 3.800), ville bli slått.

Overgikk alle forventninger

Fasiten fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) overgikk alle forventninger: Hele 3.946 elbiler av totalt 14.228 førstegangsregistrerte personbiler ga en helelektrisk markedsandel på nesten 28 prosent (diesel og bensin hadde henholdsvis 24 og 23 prosent). Det er en dobling målt mot samme måned i fjor.

– Elbilen erobrer nå… Les videre