Distribusjonsleder

TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente merkevarer som Jarlsberg, Norvegia, TINE Brunost, Biola, YT og TINE Yoghurt. TINE eies av 10 000 melkebønder i samvirke, og vår forretningsidé er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal vi gjøre i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel. TINE er til stede over hele landet med sine meierier, og i tillegg har vi flere norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper, inkludert Diplom-Is og Fjordland. TINE Gruppa har ca. 5500 ansatte og en omsetning på ca. 22 milliarder kroner.

TINE henter kanskje verdens fineste melk fra 10 000 små og store gårder over hele landet. Deretter kjøres melken til meieri hvor vi foredler melken til mange produktvarianter med ulik produksjonstid og holdbarhet, fra dagfersk melk til oster som skal lagres i flere år. Vår ambisjon er å distribuere produktene med perfekt leveranse til våre 23 000 kunder – hver eneste gang. Dette gjøres uten unødvendige mellomledd, med kortest vei fra gård til bord.

TINE har en av Norges mest komplekse verdikjeder og det krever mye av en logistikkorganisasjon. TINE Logistikk har ansvaret for å planlegge fra ende til ende – både på strategisk og operativt nivå. Vi inspireres av de beste og investerer videre for å bygge et logistikkmiljø i verdensklasse.


Distribusjonsleder

Bli kjent med TINE SA

TINE Logistikk satser på direkte distribusjon av varer. For å styrke vårt i team i Oslo søker vi nå etter en Distribusjonsleder.
TINE Distribusjon Oslo er den største terminalen i TINE med et budsjett på 170 MNOK, 105 ansatte sjåfører, pluss innleide. Oslo er strategisk viktig i alt utviklingsarbeid i TINE.
Gjennom stillingen skal du sikre leveringspresisjon og høy kundetilfredshet for distribusjon. Samtidig skal du sikre lavest mulig enhetskostnad gjennom optimal utnyttelse av ressursene som er tilgjengelig. Daglig oppfølging av ruter og sjåfører er en viktig del av jobben. Stillingen innebærer et overordnet ansvar for bemanningsplanlegging og oppføling av innleide sjåfører på tvers av teamene.
Arbeidsoppgaver
– Personalansvar for ca. 10-15 distribusjonssjåfører
– Bemanningsplanlegging, medarbeiderutvikling og sykefraværsoppfølging
– Oppfølging av innleide sjåfører
– Sikre rett leveringsgrad og gode relasjoner til kunde
– Sørge for kapasitetstilpassing av biler til ruter og volum
– Sikre etterlevelse av offentlige lover, forskrifter, pålegg og TINEs interne retningslinjer
– Resultatoppfølging for enheten
– Kvalifikasjoner
– Erfaring fra personaloppfølging og ledelse
– Fagbrev logistikkfag
– Utdanning på bachelornivå innen logistikkfaget er ønskelig, men ikke et krav.
– Kunnskap/erfaring fra drift av transportenheter
– Kunnskap om kapasitets og bemanningsplanlegging, og bruk av ruteoptimaliseringsverktøy
– Gode datakunnskaper
– Gode norskkunnskaper
– Utdanning
– Fagskole / Fagbrev (2 år)
– Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
– Logistikk
– Egenskaper
– Evne til å motivere, engasjere og inspirere dine medarbeidere
– Gode samarbeidsevner
– Endringsvillig
– Strukturert
– Løsningsorientert med høy gjennomføringsevne

Vi tilbyr
Stillingsbrøk: 100%
Utfordrende og utviklende stilling i et miljø med høye ambisjoner hos en ledende matprodusent
En sentral og betydningsfull rolle med bred kontaktflate og mulighet til å sikre at TINE Logistikk når verdensklasse
Konkurransedyktige betingelser som inkl. gode pensjons- og forsikringsordninger
Vi foretar bakgrunnssjekk av søkere/den som tilbys stillingen for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.
Finner du stillingen interessant? Ta gjerne kontakt med Leder for Distribusjon Oslo, Sabrina Rykke på tlf: 97748166 for en uforpliktende og konfidensiell prat, eller søk i dag ved å benytte vårt elektroniske rekrutteringssystem for søknad og CV.