Innkjøper – Supply Chain

Løvenskiold-Vækerø er et ekspansivt og fremtidsrettet konsern med røtter helt tilbake til 1649. Virksomheten omfatter Løvenskiold Handel som eier kjedene MAXBO og MALIA/VAKRE HJEM, Løvenskiold Eiendom og Løvenskiold Skog. Vi er en langsiktig og forutsigbar eier i norsk næringsliv, og ønsker å være en ansvarlig og tilgjengelig samfunnsaktør. Hovedadministrasjonen holder til på Eiksmarka i Bærum.


Innkjøper – Supply Chain

Arbeidsoppgaver
– Operativt innkjøp / vareforsyning ansvar med fokus på bedre servicegrad og reduserte innkjøp og distribusjonskostnader i alle kanaler, i hele verdikjeden, fra produsent til forbruker
– Sentral rolle i prosjekt for innføring av automatisk vareforsyning i Maxbo-kjeden sine butikker
Operativt innkjøp, planlegging, controlling, analyse- og rapporteringsansvar

– Generere innkjøpsforslag, utføre prognosestyring, parametersetting, behovsanalyser, controlling og planlegging
Utarbeide statistikker, rapporter, analyser og evaluere leveranse planer

– Oppfølging og rapportering av egne mål og resultater
Resultatansvar:

– Servicegrad, omløpshastighet, beholdninger, bestillinger og leveranseplaner på egen produktportefølje
Kampanje, sesong forberedelser/planlegging i samarbeid med varehus – kjede, kategori, logistikk og leverandør

Kvalifikasjoner – Erfaring
– Høyere utdanning med fordypning innen f.eks. innkjøp, logistikk, varehandel, økonomi, ingeniør.
– 3-5 års relevant operativ erfaring fra butikk, kjededrift, logistikk drift, innkjøp i handelsmiljø.
– Relevant erfaring eller kompetanse kan kompensere for manglende høyere utdannelse
– Gjerne erfaring fra faglig operativt innkjøp, logistikk, vareforsyning i bygg eller dagligvarebransjen, men andre bransjer kan også være relevante.
– Erfaring med bruk av tekniske avanserte innkjøpssystemer som f.eks Clarity og Relex er en fordel
– Meget gode kunnskaper i bruk av Excel og med interesse for data-analyse, rapportering og planlegging
– Gjerne sterke analytiske egenskaper i retning superbruker, planlegging ogoperativt innkjøp
– Utadvendt og kundeorientert med forståelse for varehus – kjededrift i forsyningskjeden fra produsent til kunde

Personlige egenskaper
– Analytisk og strukturert med god forretningsmessig innsikt og forståelse i forsyningskjeden
– Evner som gjør at du selvstendig analyserer, evaluerer, beslutter og gjennomfører.
– God på analyse, evaluering og planlegging kombinert med daglig operativt fokus
– Strukturert, grundig, sulten, disiplinert og reflektert
– Målorientert med fokus på kontinuerlig forbedring, fremdrift og resultater
– Sosial utadvendt, motiverende, positiv, ambisiøs og driftig
– Motiveres av å nå dine mål og resultater sammen med dine kolleger

Vi tilbyr
– En sentral, spennende og meget utfordrende stilling innen Vareforsyning – Supply Chain i handel.
– Ambisiøse planer og mål som Løvenskiold Handel står ovenfor: Utfordrende og fremtidsrettede oppgaver som flere av Norges største handelsbedrifter etter hvert har klart å løse
– Stilling i et solid konsern som har som mål å positivt bidra til de ansattes livskvalitet og faglige utvikling
– Gode karriere og utviklingsmuligheter for den rette personen også i andre deler av vår virksomhet
– God og spennende erfaring innenfor vareforsyning som vil styrke din markedsverdi

For ytterligere informasjon kontakt, Ivar Ødegaard på tlf. 90 17 76 68, eller Linda Lauvålien på
tlf. 92 42 81 85 i Solér Executive AS. Henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad og cv sendes til post@soler.no