15 -16 000 tunge kjøretøy i Groruddalen hvert døgn
(Foto: Pixabay)

15 -16 000 tunge kjøretøy i Groruddalen hvert døgn

TØI har kartlagt næringstrafikken i en av de mest trafikkerte områdene av Oslo.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Analyser og planlegging av byområder støter gjerne på utfordringer knyttet til manglende statistikk om næringstrafikk. På oppdrag fra Statens vegvesen Region øst og Vegdirektoratet har forskere ved TØI gjennomført en kartlegging av næringstrafikken i Groruddalen.

Kartleggingen har blitt gjort via en spørreundersøkelse blant 369 virksomheter og en områdeanalyse av næringstrafikken i området hvor resultatet fra spørreundersøkelsen sammenstilles med eksisterende næringsstatistikk i området.

Formålet har vært å få et inntrykk av næringstrafikken i Groruddalen samt gi et eksempel på hvordan man kan kombinere nye og gamle data for å tilegne seg mer kunnskap om næringstrafikk i byområder. Sistnevnte kan blant annet nyttiggjøres i planprosesser, eller gi bakgrunnsinformasjon til bylogistikkplaner, som er tema i NORSULP-prosjektet.

Sammenstillingen gir grunn til å tro at det hvert årsdøgn kjører rundt 15 -16 000 kjøretøy lengre enn eller lik 5,6 meter til eller fra virksomheter i Groruddalen i næringsøyemed. Næringsgruppene «Handel», og «Transport og lagring» står for mest trafikk og flest sendinger fra virksomhetene, mens «Informasjon og kommunikasjon» har flest sendinger per bil og «Industri» har den største varemengden (i kilogram) per bil. I tillegg kommer forsendelser til virksomhetene, bedriftsinterne transporter og næringsaktiviteter som kun genererer servicetjenester.

BIODRIVSTOFF/18. oktober 2018

Omsetningen av avansert biodrivstoff øker

Tall fra Skattedirektoratet viser at omsetningen av avansert biodrivstoff i første halvdel av 2018 har økt betydelig sammenliknet med fjoråret. – En gledelig utvikling, mener Drivkraft Norge og Nobio, som begge er en del av samarbeidet Biodrivstoff 2030. Organisasjonene advarer mot å gjøre kortsiktige endringer i biodrivstoffpolitikken. Les hele saken

KJØRETØY/16. oktober 2018

En milepæl for Volvo FH – bil nummer 1 million ble levert på IAA i Hannover

Volvo Trucks‘ flaggskip, Volvo FH, feirer 25 års jubileum i år og er en av transportbransjens største suksesser noensinne. Nå har jubileumsbilen passert en ny spennende milepæl. Den 19. september ble Volvo FH nummer 1 million overlevert til en stolt kunde på IAA-messen i Hannover av Claes Nilsson, president i Volvo Trucks. Les hele saken

Til toppen