15 -16 000 tunge kjøretøy i Groruddalen hvert døgn
(Foto: Pixabay)

15 -16 000 tunge kjøretøy i Groruddalen hvert døgn

TØI har kartlagt næringstrafikken i en av de mest trafikkerte områdene av Oslo.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Analyser og planlegging av byområder støter gjerne på utfordringer knyttet til manglende statistikk om næringstrafikk. På oppdrag fra Statens vegvesen Region øst og Vegdirektoratet har forskere ved TØI gjennomført en kartlegging av næringstrafikken i Groruddalen.

Kartleggingen har blitt gjort via en spørreundersøkelse blant 369 virksomheter og en områdeanalyse av næringstrafikken i området hvor resultatet fra spørreundersøkelsen sammenstilles med eksisterende næringsstatistikk i området.

Formålet har vært å få et inntrykk av næringstrafikken i Groruddalen samt gi et eksempel på hvordan man kan kombinere nye og gamle data for å tilegne seg mer kunnskap om næringstrafikk i byområder. Sistnevnte kan blant annet nyttiggjøres i planprosesser, eller gi bakgrunnsinformasjon til bylogistikkplaner, som er tema i NORSULP-prosjektet.

Sammenstillingen gir grunn til å tro at det hvert årsdøgn kjører rundt 15 -16 000 kjøretøy lengre enn eller lik 5,6 meter til eller fra virksomheter i Groruddalen i næringsøyemed. Næringsgruppene «Handel», og «Transport og lagring» står for mest trafikk og flest sendinger fra virksomhetene, mens «Informasjon og kommunikasjon» har flest sendinger per bil og «Industri» har den største varemengden (i kilogram) per bil. I tillegg kommer forsendelser til virksomhetene, bedriftsinterne transporter og næringsaktiviteter som kun genererer servicetjenester.

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

Til toppen