237 fikk buss-beltegebyr

237 fikk buss-beltegebyr

9230 busspassasjerer ble kontrollert i Vegvesenets landsdekkende beltekontroll i forrige uke. 237 av passasjerene fikk gebyr på 1.500 kroner.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

I tillegg ble 535 sjåfører kontrollert og én sjåfør fikk gebyr for ikke å ha brukt belte.

- Gebyr er et virkemiddel for å vise alvoret av å ikke bruke belte. Bilbelter redder liv, og vi vil at det skal bli like naturlig å bruke det i bussen som i bilen, sier avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Det er andre gang Statens vegvesen har landsomfattende kontroller der det blir ilagt gebyr til busspassasjerer.

Du kan skade andre

Å bruke belte i buss er ikke bare viktig for egen sikkerhet, det hindrer også at du skader andre.

- Det er heldigvis få ulykker med buss, men hvis det først skjer en ulykke, er skadepotensialet enormt. Sitter du uten belte, risikerer du ikke bare å bli skadet selv. Du kan også treffe andre passasjerer med en voldsom kraft. Dette er noe vi legger vekt på i informasjonsarbeidet vårt, forklarer Lutnæs.

Må få inn vanen

Norge er på verdenstoppen når det gjelder bruk av belte i bil, mye takket være målrettet arbeid med informasjonskampanjer og kontroller i mange år.

Artikkelen fortsetter under video.

[youtube id="Z4ov7czDR1c"]

- Grunnen til at de fleste ikke bruker belte i buss er at de ikke har vanen inne. Vi håper at gebyrene kan ha en avskrekkende effekt. De fleste er tross alt klar over at det er påbudt å bruke belte i bussen også, sier Lutnæs.

Flere kontroller

Statens vegvesen vil fortsette å kontrollere beltebruk i buss.

- Oppfordringen vår er klar. Er det belte i bussen – fest det! Da sparer du 1.500 kroner hvis du blir stoppet i kontroll. Og enda viktigere, skjer det en ulykke, kan du også spare liv, sier Lutnæs.

2017-tallene er vanskelige å sammenligne med 2016-tallene da det er nye kontrollmetoder og observasjonsprosedyrer.

- Vi vil naturligvis følge utviklingen framover. Aller helst skulle vi sett at vi slapp å skrive ut disse gebyrene, sier Ingrid Heggebø Lutnæs.

NHO Transport, Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet er Vegvesenets samarbeidspartnere i arbeidet med beltebruk i buss.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen