30 prosent kan være bærekraftig innen 2030

30 prosent kan være bærekraftig innen 2030

En samlet norsk luftfartsbransje har gått sammen for å utrede hva som må gjøres for å redusere klimagassutslippene.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Flåtefornyelse og investering i ny teknologi er i dag de aller viktigste bidragene til lavere miljøutslipp. For å redusere utslippene ytterligere må bærekraftig biodrivstoff erstatte dagens fossile drivstoff. En fersk rapport fra Rambøll viser nå at 30 prosent eller 400 millioner liter av alt flydrivstoff som fylles på Avinors lufthavner kan være bærekraftig innen 2030. Drivstoffet vil lages av skogsavfall og massevirke fra norsk skog.

[factbox id="1"]

- Aktørene i norsk luftfart tar sin del av ansvaret for å redusere klimautslippene, og det er svært gode nyheter at det er mulig å oppnå 30 prosent utslippskutt ved å satse skikkelig på bærekraftig biodrivstoff. I tillegg vil økt produksjon skape nye virksomheter og arbeidsplasser i Norge, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Utslippskutt – hvis politikerne vil

I dag produseres det lite bærekraftig biodrivstoff på verdensbasis og det lille som er tilgjengelig tilbys til en pris som ikke er konkurransedyktig. For å oppnå målet om 30 prosent innblanding og tilsvarende utslippskutt, vil det derfor være behov for offentlige virkemidler.

- Myndigheter og politikere må tilrettelegge for en skikkelig satsning på kommersiell produksjon av biodrivstoff i Norge med økonomiske incentiver som virker. Miljøavgiftene flyselskapene betaler i dag må brukes på klimanyttige tiltak slik at vi oppnår et kommersielt marked for produksjon av biodrivstoff til luftfarten så fort som mulig. Det bærekraftige biodrivstoffet må dessuten gå til luftfarten som i dag ikke har andre teknologiske alternativer, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

To modeller

I Rambøll-rapporten skisseres to konkrete modeller for å finansiere produksjon av bærekraftig biodrivstoff til fly i Norge. Den første vil fungere slik:

  • Flyselskapene betaler avgifter som i dag
  • Avgiftene går inn i et fond
  • Flyselskapene melder seg inn i fondet
  • Fondet dekker merkostnadene ved innblanding av biodrivstoff
  • Produsenter selger på kontrakter inngått med flyselskapene

En alternativ modell er at et slikt fond selv får ansvar for å inngå kjøpsavtaler for biodrivstoff på vegne av flyselskapene. Fondet kan utlyse en anbudskonkurranse for å levere et gitt antall liter drivstoff for en bestemt periode. På denne måten kan fondet oppnå stordriftsfordeler og bedre avtaler enn flyselskapene selv kan oppnå.

- Fondsløsningen kan bidra til at norsk luftfart faktisk reduserer klimagassutslippene med 30% i 2030. I tillegg kommer effekten av kvotekjøp og reduksjon i andre sektorer som følge av dette. Vi har skissert løsningene og nå er det opp til myndigheter og politikere å realisere luftfartens grønne initiativ, sier Lothe.

BIODRIVSTOFF/18. oktober 2018

Omsetningen av avansert biodrivstoff øker

Tall fra Skattedirektoratet viser at omsetningen av avansert biodrivstoff i første halvdel av 2018 har økt betydelig sammenliknet med fjoråret. – En gledelig utvikling, mener Drivkraft Norge og Nobio, som begge er en del av samarbeidet Biodrivstoff 2030. Organisasjonene advarer mot å gjøre kortsiktige endringer i biodrivstoffpolitikken. Les hele saken

KJØRETØY/16. oktober 2018

En milepæl for Volvo FH – bil nummer 1 million ble levert på IAA i Hannover

Volvo Trucks‘ flaggskip, Volvo FH, feirer 25 års jubileum i år og er en av transportbransjens største suksesser noensinne. Nå har jubileumsbilen passert en ny spennende milepæl. Den 19. september ble Volvo FH nummer 1 million overlevert til en stolt kunde på IAA-messen i Hannover av Claes Nilsson, president i Volvo Trucks. Les hele saken

Til toppen