Det er avdelingsleder for havner, Trygve Isaksen og Maiken Lyden Eng fra Norconsult.
Det er avdelingsleder for havner, Trygve Isaksen og Maiken Lyden Eng fra Norconsult. (Foto: Erik Burås / Studio B13)

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Det er avdelingsleder for havner Trygve Isaksen fra Norconsult som forteller dette. Han var spesielt tungt inne i prosjektet fra begynnelsen, fordi Norconsult har hatt kjennskap til området som opprinnelig ble etablert av Norsk Hydro i 1928-29. Nå er det Maiken Lyden Eng som leder prosjektet fra Norconsult sin side.

– Det er altså Yara som er oppdragsgiveren?

– Ja, og det er dem som har valgt å satse elektrisk, og å være i forkant av utviklingen ved sitt fokus på miljø, understreker han.

Autonomt

– Hva dreier prosjektet seg om?

– Yara Birkeland er et autonomt -altså førerløst- og elektrisk containerskip som skal gå mellom Herøya i Porsgrunn, til utskipskaiene i Larvik og Brevik. Skipet har lastekapasitet til 120 containere. I containerne skal man frakte kunstgjødsel fra Yaras fabrikk på Herøya ut til større båter, for videre frakt ut på verdensmarkedet. For å håndtere skipet, skal det bygges nytt kaianlegg.

  Foto: Erik Burås / Studio B13

– Hva er spesielt med prosessen som Yara nå planlegger?

– På fabrikken på Herøya vil containerne bli fylt med kunstgjødsel. En førerløs, elektrisk «straddle carrier», som går på ladbart batteri, henter de ferdig fylte containerne. Disse blir seinere løftet om bord i skipet med en førerløs, stor kran. Alle operasjonene vil være forhåndsprogrammert og håndteres autonomt, uten mennesker.

– Det hørtes ut som en prosess som ikke akkurat kan startes uten tester?

– Neida, før dette skjer vil det naturlig nok være en prøveperiode hvor skipet og kjøretøyene er bemannet. Men når denne er over, vil all transporten kunne gå automatisk. Og det er gjennom denne måten å transportere på at Yara faktisk oppnår å spare miljøet for formidable 40.000 trailerlass hvert eneste år fremover. Å få fjernet disse fra veiene, er miljøtiltak som virkelig monner, sier Isaksen.

Norconsults rolle

– Hvilken rolle har så Norconsult hatt i dette prosjektet så langt, og hvor langt har det kommet?

– Som sagt var det naturlig at vi kom inn i bildet, fordi vi kjenner området svært godt fra før. Norconsult har vurdert eksisterende kaikonstruksjoner og anbefalt at disse skal rives før nytt kaianlegg bygges. I disse dager er rivingen gjennomført, og det er klart til oppstart av bygging av 200 meter ny kai pluss bakarealer.

– Hvorfor ble det nødvendig å bygge nytt i stedet for å reparere på det anlegget som allerede lå der?

– Det er slik at området bak kai og selve kaia, vil bli utsatt for ekstremt stor belasting fra tunge containere i fire høyder, betydelig tyngre enn det som er normalt på vanlige containerområder. Hver enkelt container veier 31 tonn, og i og med at de skal stables 4 i høyden, vil man få en belastning nederst på over 120 tonn. Fordi dette er langt mer enn det som er vanlig, og kaianlegget allerede hadde et stort forfall, viste det seg ganske raskt at det ville bli lønnsomt å bygge et nytt anlegg fremfor å reparere det gamle.

  Foto: Erik Burås / Studio B13

Tegningsløst prosjekt:

– Norconsults leveranse knyttet til Yara Birkeland er et tegningsløst prosjekt der Norconsult utelukkende benytter BIM i prosjektering. I prosjektet tar vi også BIM enda noen steg videre, og lager mengdelister basert på BIM-modellen, altså kobler beskrivelse mot modellen. Teknisk beskrivelse er produsert ved hjelp av ISY-beskrivelse hvor mengder hentes direkte ut fra modellen, og hvor entreprenøren visuelt vil kunne se hvilke områder på konstruksjonen mengden omhandler. Dette vil gjøre det langt lettere for entreprenøren å forstå hvilke konstruksjonsdeler som skal prises, og man unngår også feil på denne måten, forteller Isaksen.

– Hvor vanlige er slike tegningsløse prosjekter her i landet?

– Helt tegningsløse prosjekter er det fremdeles få av i Norge, er hans umiddelbare reaksjon: Norconsult har blant annet prosjektert Vamma, Nedre Otta kraftverk og Sandvika kai tegningsløst, så det blir en bratt læringskurve for alle parter i prosjektet. Dette bidrar til å drive bransjen fremover, sier han til slutt.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen