Her på bussgarasjen på Mannsverk kjem det ladepunkt og nye elbussar.
Her på bussgarasjen på Mannsverk kjem det ladepunkt og nye elbussar. (Foto: Skyss)

80 nye elbussar – blir Bergen elbusshovudstaden i Norden?

– Dette er ei offensiv satsing på grønt skifte og miljøvenleg transport. Då vi handsama det nye bussanbodet, løfta vi miljøprofilen betydeleg, som eit naturleg framhald av fergeanboda. For dei styrande partia i Hordaland er dette svært viktig, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at Enova gjev 36 millionar kroner til elektrifisering av bussar i Bergen.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Med det nye anbodet skal batteridrivne bussar kvart år køyre minst 3,5 millionar kilometer av busstransporten i Bergen, ein avstand som svarer til 87 rundar rundt jorda. Det vil truleg trengast rundt 80 elbussar for å gjere jobben. For å gjere dette mogleg har fylkeskommunen no fått 36 millionar kroner i stønad frå Enova til å etablere rundt 80 ladepunkt og opptil 8 pantografar for hurtiglading på bussdepotet på Mannsverk.

– Prosjektet vil truleg vere det det største enkeltinnkjøpet av elektriske bussar i Norden til no, seier administrerande direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova jobbar med Noreg si omstilling til lågutsleppssamfunnet, og meiner at elektrifisering av kollektivtransporten er ei av dei endringane ein må gjere for å kome dit:

  Foto: Skyss / Morten Wanvik

– Det finst rundt 16 000 bussar i Noreg i dag, og svært få av dei er elektriske. For å få til eit skifte er det viktig at nokon går føre og prøver ut elbussar i stor skala og viser at dette fungerer i praksis. Her kan Bergen bli eit nasjonalt utstillingsvindauge, seier Enova-sjefen.

Går i bresjen

– At Hordaland no får støtte til elektriske bussar vil vere eit stort løft i arbeidet for å betre lokal luftkvalitet, styrke kollektivtilbodet og samstundes få ned klimagassutsleppa. Hordaland fylkeskommune har verkeleg gått i bresjen for elektrisk transport, både på sjø og land, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og fortset:

– Regjeringa er opptatt av å få til ein rask og omfattande omstilling til reinare transport. Då er det heilt naudsynt at nokon er tidleg ute og viser at det fins gode, grønare alternativ. Det er gledeleg at Enova bidreg med økonomisk støtte når Hordaland fylkeskommune viser så stort pågangsmot og vilje til omstilling.

Meiner alvor

Med dette prosjektet fortset fylkeskommunen og Enova det gode samarbeidet om transportløysingar for framtida.

– Vi har hatt gleda av å vere med Hordaland fylkeskommune på å realisere både ei rekkje elektriske ferjer og moderne trolleybussar. Med å leggje til rette for lading av 80 nye elbussar understrekar fylket at dei meiner alvor med å elektrifisere transporttilbodet, seier Nakstad i Enova.

Oppstarten for dei nye elbussane blir i desember 2020.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen