Bølerveien 61.
Bølerveien 61. (Bilde: Aberdeen)

Aberdeen Asset Management kjøper eiendom på Berger fra Fabritius Gruppen

Aberdeen har på vegne av Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS kjøpt Bølerveien 61 på Berger. Selger er Fabritius Gruppen AS.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Bølerveien 61 er en 12 200 kvadratmeter stor lager-/verkstedeiendom som er oppført i 2017 og har Skanska Norge AS som eneste leietaker. 

- Fondet har hatt et ønske om økt eksponering innen logistikksegmentet. Dette er en eiendom med gode kvaliteter, en solid og langsiktig leietaker i et område vi har tro på. At eiendommen er utviklet og bygget for Fabritius Gruppen AS, en av markedets største aktører for denne typen eiendom, har også vært et sentralt poeng i beslutningen om å kjøpe Bølerveien 61, sier Knut Haraldson, Fund Manager i Aberdeen.

Et av de beste innen logistikk

- Eiendommen ligger i et område vi anser som et av de beste innen logistikk. Vi har flere fond og mandater som ønsker eksponering mot dette segmentet og vil således være aktive på kjøpersiden også fremover, sier Jens-Petter Guthus, leder for transaksjoner hos Aberdeen Asset Management.

Aberdeen Asset Management er en av Norges største utleiere av næringseiendom, og forvalter kontor-, logistikk- og kjøpesentre/handelseiendommer over hele landet.

Fabritius Gruppen er en eiendomsutvikler og investor innen lager og logistikk i Stor Oslo. Selskapet har i år i tillegg til salget av denne eiendommen kjøpt eksisterende eiendommer for over 600 mill. for investering og forvaltning og har eiendommer til ca. 900 mill. under bygging. Målsettingen over tid er å bygge en betydelig portefølje av eiendommer i Fabritius Gruppen. Fabritius Gruppen er eiet av Gjelsten Holding.

Rådgivere for kjøper og selger har vært Advokatfirmaet Ræder og Advokatfirma Føyen Torkildsen. Akershus Eiendom har vært megler.

VEG/15. desember 2017

Norges viktigste utlandsforbindelse har fått økt trafikksikkerhet og vegstandard

E18 Riksgrensen – Ørje er en del av stamvegnettet og en av de viktigste utenlands-forbindelsene i transportsystemet i Norge. Behovet for en ny trasé skyldtes dårlig trafikksikkerhet og lav vegstandard i forhold til dagens normaler og trafikkbilde. Les hele saken

VEGTRANSPORT/14. desember 2017

Regjeringen oppretter nytt forum for norsk veitransportnæring

- Det er et klart mål å sikre konkurranseevnen til norsk transportnæring. Det er viktig for å sikre investeringer og rekruttering. Vi har allerede i dag et godt samarbeid med bransjen. Nå ønsker vi å formalisere det med et eget veitransportforum. Målet er å få en fortløpende skildring av situasjonen i veitransportmarkedet og å få vite hvilke utfordringer næringen og arbeidstakerene står overfor i det daglige, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen