Bølerveien 61.
Bølerveien 61. (Bilde: Aberdeen)

Aberdeen Asset Management kjøper eiendom på Berger fra Fabritius Gruppen

Aberdeen har på vegne av Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS kjøpt Bølerveien 61 på Berger. Selger er Fabritius Gruppen AS.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Bølerveien 61 er en 12 200 kvadratmeter stor lager-/verkstedeiendom som er oppført i 2017 og har Skanska Norge AS som eneste leietaker. 

- Fondet har hatt et ønske om økt eksponering innen logistikksegmentet. Dette er en eiendom med gode kvaliteter, en solid og langsiktig leietaker i et område vi har tro på. At eiendommen er utviklet og bygget for Fabritius Gruppen AS, en av markedets største aktører for denne typen eiendom, har også vært et sentralt poeng i beslutningen om å kjøpe Bølerveien 61, sier Knut Haraldson, Fund Manager i Aberdeen.

Et av de beste innen logistikk

- Eiendommen ligger i et område vi anser som et av de beste innen logistikk. Vi har flere fond og mandater som ønsker eksponering mot dette segmentet og vil således være aktive på kjøpersiden også fremover, sier Jens-Petter Guthus, leder for transaksjoner hos Aberdeen Asset Management.

Aberdeen Asset Management er en av Norges største utleiere av næringseiendom, og forvalter kontor-, logistikk- og kjøpesentre/handelseiendommer over hele landet.

Fabritius Gruppen er en eiendomsutvikler og investor innen lager og logistikk i Stor Oslo. Selskapet har i år i tillegg til salget av denne eiendommen kjøpt eksisterende eiendommer for over 600 mill. for investering og forvaltning og har eiendommer til ca. 900 mill. under bygging. Målsettingen over tid er å bygge en betydelig portefølje av eiendommer i Fabritius Gruppen. Fabritius Gruppen er eiet av Gjelsten Holding.

Rådgivere for kjøper og selger har vært Advokatfirmaet Ræder og Advokatfirma Føyen Torkildsen. Akershus Eiendom har vært megler.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen