AF gjennomfører kjøp av Målselv Maskin & Transport

AF gjennomfører kjøp av Målselv Maskin & Transport

AF Gruppen har i dag inngått endelig avtale om kjøp av 70 prosent av aksjene i Målselv Maskin & Transport AS, og har samtidig gjennomført kjøpet av disse aksjene.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Aksjene er kjøpt fra ni eksisterende aksjonærer i selskapet. Disse vil forbli eiere av de siste 30 prosent av aksjene. Transaksjonen omfatter selskapets eierandeler i Holmen Betong AS, Anlegg og Maskin AS samt utviklingstomter.

Målselv Maskin & Transport AS er den største maskinentreprenøren i Troms. Selskapet omsatte for MNOK 225 i 2014 og har 50 ansatte.

Selskapsverdi (Enterprise Value) for 100 % av Målselv Maskin & Transport AS, inklusive andeler i tilknyttede selskaper og tomter, er vurdert til MNOK 155. Oppgjøret for 70 % av aksjene vil bestå av 400 538 aksjer i AF Gruppen ASA til kurs NOK 111,60 pr. aksje og kontanter. Deler av kontantoppgjøret vil bli gitt som en selgerkreditt frem til 2018. Det er avtalt garantier for oppnåelse av fremtidige resultatmål.

Kontantbeløpene som betales som ledd i vederlaget finansieres fra AF Gruppens eksisterende likviditetsbeholdning.

- Vi er svært fornøyde med å få Målselv Maskin & Transport med på laget. Selskapet har levert gode prestasjoner over tid og har en kultur og et verdigrunnlag som sammenfaller med AF Gruppens. Oppkjøpet er i tråd med vår strategi om å vokse lønnsomt i våre kjernemarkeder, og vi har gjennom denne avtalen gode muligheter for å ta del i et voksende anleggsmarked i den nordligste landsdelen, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Det vises også til børsmelding av 16. april 2015 hvor AF Gruppen offentliggjorde inngåelse av intensjonsavtale med Målselv Maskin & Transport AS.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen