Demonstrasjon av Dräger alkolås.
Demonstrasjon av Dräger alkolås. (Foto: KGK Norge)

Alkolås - Et effektivt tiltak mot færre drepte i trafikken

Alkolås er et enkelt virkemiddel for å styrke trafikksikkerhetsarbeidet. Statens vegvesen har nylig lansert Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Her listes det opp 136 målrettede tiltak som skal bidra til 200 færre drepte eller hardt skadde i trafikken de neste fire årene. Alkolås er et av disse.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

I tillegg ligger det nå et lovforslag til behandling i Stortinget om pliktig alkolås i kjøretøyer som benyttes til persontransport mot vederlag.

Bakgrunnen for at Alkolås er nevnt i en rekke av de tiltak som Statens Vegvesen foreslår, samt det som ligger som forslag i Stortinget er de gode resultatene fra andre land hvor alkolås allerede er innført, både i offentlige tjenestebiler og som en del av en promilledom.

På bakgrunn av dette ønsker vi her å komme med fakta om promillekjøring og nytten av å installere Dräger alkolås:  

 1. Det kjøres 114 millioner kilometer i alkoholrus hvert år. Dette blir 20.000 kjøreturer i alkoholrus hver eneste dag. Kilde: Transportøkonomisk Institutt.
 2. Trygg Trafikk antar at rus er en medvirkende årsak i 22 prosent av alle dødsulykkene i trafikken.
 3. Undersøkelser viser at 12 prosent setter seg i bilen kun 1-5 timer etter de har drukket. Kilde: Analyseselskapet YouGov.
 4. Alkolås hindrer promillekjøring.
 5. Alkolås er enkel å montere i alle kjøretøyer.
 6. Alkolås viser man tar samfunnsansvar og er opptatt av trafikksikkerhet med styrket omdømme som resultat.
 7. Alkolås er med på å endre holdninger til alkohol hos brukerne.

Alkolås – hva bør man tenke på?

 1. Dokumentasjon av alkolås. Vi anbefaler å be om å få se godkjenningspapirer fra Cenelec i hvert enkelt tilfelle.
 2. Oppvarmingstid. Med klimaet vi har i Norge om vinteren er det også viktig at alkolåsen har rask oppstarts-/oppvarmingstid.
 3. Et utbredt forhandlernettverk som kan bistå med montering og kalibrering.
 4. Døgnsupport er også viktig for å sikre at kjøretøyet er operativt til enhver tid. Et eneste driftsstopp kan koste tusenvis av kroner.
 5. Alkolåsen bør også kunne skille alkohol i utåndingsluft fra alkohol som f.eks. finnes i munnskyllevann, spylervæske eller håndsprit.

Dräger er ledende på alkoholmåling i verden og leverandør av alkotestere til politiet, også her i Norge. KGK Norge AS er distributør av Dräger alkolås og alkotestere til det norske markedet.

KOLLEKTIVTRANSPORT/21. september 2018

Nytt system for sanntidsinformasjon til kollektivnettet i Trøndelag

FARA har signert en kontrakt med AtB om å levere et nytt system for sanntidsinformasjon til kollektivnettet i Trøndelag. Avtalen gjelder i første omgang transportmidler, holdeplasser og stasjoner i Stor-Trondheim, med opsjon på videre utvidelse til resten av fylket, inkludert hurtigbåt og ferge. Les hele saken

HYDROGENTOG/19. september 2018

Verdenspremiere: Alstoms hydrogentog settes inn i passasjertrafikk

Det var en verdenspremiere som ble feiret av Alstom, en av Europas største jernbaneprodusenter, ministeren for økonomi og transport i Niedersachsen, forbundsministeriet for transport og transportmyndighetene i Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) og Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) i Bremervörde søndag 16. september. Les hele saken

Til toppen