Åpner for konkurranse på godsterminalene

Åpner for konkurranse på godsterminalene

Mer konkurranse skal sørge for bedre tjenester på godsterminalene og mer gods på bane. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet åpner Jernbaneverket opp for konkurranse på terminalene i Stavanger og Trondheim. I løpet av 2017 skal det være konkurranse om driften på samtlige av landets 12 godsterminaler.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Må godkjennes

- Noen anbudsutsetting av disse tjenestene blir det ikke, da vi ikke skal kjøpe noen tjenester. Men vi skal kunne regulere hvem som får operere inne på terminalen. De som vil tilby tjenester på godsterminalene, må godkjennes av oss og ha kontrakt med et togselskap, forklarer terminalsjef Kjell Ivar Maudal i Jernbaneverket.

Hvis prøveperioden på Stavanger godsterminal Ganddal og Trondheim godsterminal Brattøra faller heldig ut, blir konseptet innført på alle godsterminalene Jernbaneverket eier.

Godkjenningsprosess

Firmaer som vil tilby terminaltjenester til et togselskap, må gjennom en prosess på fire trinn før de slipper inn på terminalen:

– De må ha firmapapirene i orden, de må vise til at de har et kvalitetssystem, at de har HMS på plass, og de nødvendige sertifikater og kurs for å kjenne risikoen ved å jobbe ved og i spor. Dette er viktige krav fra oss, understreker Maudal.

Krav til miljø

Jernbaneverket stiller også krav om at de ansatte vet hva de skal gjøre for eksempel hvis de søler diesel eller annet som utgjør en miljøfare. Dessuten er det et krav at firmaer som skal operere på en terminal, tilbyr oppholdsrom, garderobe og slike fasiliteter til sine ansatte. Disse lokalene får de leie av Jernbaneverket.

– Dette er nye krav som ingen på en terminal har vært nødt til å forholde seg til tidligere, avslutter Maudal, som ellers referer til nettsiden www.godsterminaler.no for mer informasjon.

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen