Automasjon i lagersystemer

Automasjon i lagersystemer

Lageret har alltid vært i utvikling, men kanskje aldri så mye som nå. På starten av 2000-tallet skjøt en ny type varehandel fart, nemlig e-handel. Dette gjorde det enklere for konsumentene å handle mer – men også enklere å handle mer på impuls.

  • Lager
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Hele tre av fire nordmenn handlet på nett minst én gang i løpet av 2016. Kravene til lageret og lagerlogistikken har gradvis økt i takt med økningen i ordrelinjer som plukkes hver dag. Med utviklingen har det kommet nye løsninger med formål om å øke produktiviteten og forbedre vareflyten.

Og det er her automasjon kommer inn i bildet. Kort forklart er et automatisert lager et anlegg hvor alle, eller noen, av oppgavene knyttet til lagring, henting og flytting av varer blir utført av automatiske systemer.

Automatiserte systemer

Automatiserte lager begynte å vokse frem på 1960-tallet med fokus på løft og flytting av tungt nyttelast. På 1980-tallet opplevde man et nytt høydepunkt innen automasjon: helautomatisk pallehøylager. Løsningen hadde stablekraner og palletransportsystemer som reduserte mengden gåing og arbeidskraft til plukk, samtidig som det benyttet lagerkapasiteten på en bedre måte.

I dag har automatiserte systemer blitt utviklet langt utover lagring av stykkgods. Moderne systemer inkluderer nå sortering, plukk og pakk. I et automatisert lager kan varer bli flyttet av ulike transportsystmer som roboter og AGVer, transportbaner eller monorails. Vanligvis er også varer merket med strekkoder eller RFID (radiofrekvensidentifikasjon) slik at alt inventar på lageret kan bli lokalisert av et intelligent lagerstyringssystem.

På denne måten kontrolleres lagerets daglige drift, og lagerbeholdningen blir automatisk oppdatert etter hvert som varer sendes ut eller mottas på lageret.

Registrerer, administrerer og kontrollerer lagerets daglige drift

Et Warehouse Management System er en programvare som registrerer, administrerer og kontrollerer lagerets daglige drift. Denne programvaren kan integreres med annen software, er sentralstyrt, og kobles opp mot pc, tablets, scannere, trucker og annet utstyr som brukes på lageret.

Automasjon handler i bunn og grunn om å legge til rette for færrest mulig berøringer av produktene fra produsent til forbruker da dette er en av de største kostnadene for en bedrift.

Ved hjelp av automasjon øker man også lønnsomheten på lageret ved å benytte menneskelige ressurser på mer hensiktsmessige måter, noe som øker bedriftens produktivitet. I tillegg kan det skape høyere sikkerhet og redusere menneskelige feil.

 

Kilde: LIS

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen