Automatisk sporing og tilbakekalling av varer

Automatisk sporing og tilbakekalling av varer

APX systems har utviklet en løsning som automatisk kan spore på kryss og tværs av bedriften og automatisk sende ut melding om tilbaketrekkngsmeliding av varer som ikke skal ut på, eller allerede er på markedet.

  • Logistikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

[factbox id="1"]

Selskapet har nå utviklet reCALL. reCALL snakker sammen med selskapets eTrace, som er en fullskala elektronisk sporingsløsning. Den sporer automatisk på kryss og tvers av produksjon og logistikk. eTrace sporer også gjennom flere fabrikker. Har man i tillegg varemottak og sD2-logsitics (tidligere superDAGFINN) så blir sporingen helt komplett.

Kirurgisk sporing og automatisk tilbakekalling

Ved å digitalisere virksomhenten, kan man dele et egg i 4, og legge det i 4 ulike produkter. eTrace vet hvor egget befinner seg. Om det er på eget rå- eller ferdigvarelager, eller hos kunde. Selv kundens ordrenmmer og pallens ID (SSCC-nummer) kommer frem i rapporten.

Når man har søkt etter eggets vare- og batchnummer, kan kan man klikke på reCALL. Her fyller man inn informasjon etter STAND sitt oppsett, og alle berørte partere mottar e-post eller PDF dokument, sammen med et regneark. I tillegg finnes det mulighet for oppfølgning av mottakere.

Løsningen er allerede i drift, og kan benyttes for matvare-, trevare-, legemiddelprodsent, eller enhver bedrifter som produserer varer eller bedriver logistikk.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen