Automatisk sporing og tilbakekalling av varer

Automatisk sporing og tilbakekalling av varer

APX systems har utviklet en løsning som automatisk kan spore på kryss og tværs av bedriften og automatisk sende ut melding om tilbaketrekkngsmeliding av varer som ikke skal ut på, eller allerede er på markedet.

  • Logistikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

[factbox id="1"]

Selskapet har nå utviklet reCALL. reCALL snakker sammen med selskapets eTrace, som er en fullskala elektronisk sporingsløsning. Den sporer automatisk på kryss og tvers av produksjon og logistikk. eTrace sporer også gjennom flere fabrikker. Har man i tillegg varemottak og sD2-logsitics (tidligere superDAGFINN) så blir sporingen helt komplett.

Kirurgisk sporing og automatisk tilbakekalling

Ved å digitalisere virksomhenten, kan man dele et egg i 4, og legge det i 4 ulike produkter. eTrace vet hvor egget befinner seg. Om det er på eget rå- eller ferdigvarelager, eller hos kunde. Selv kundens ordrenmmer og pallens ID (SSCC-nummer) kommer frem i rapporten.

Når man har søkt etter eggets vare- og batchnummer, kan kan man klikke på reCALL. Her fyller man inn informasjon etter STAND sitt oppsett, og alle berørte partere mottar e-post eller PDF dokument, sammen med et regneark. I tillegg finnes det mulighet for oppfølgning av mottakere.

Løsningen er allerede i drift, og kan benyttes for matvare-, trevare-, legemiddelprodsent, eller enhver bedrifter som produserer varer eller bedriver logistikk.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen