Avtalen om rute- takst og billettsamarbeid i Trøndelag ble signert 31.august av Adm dir i AtB Janne Sollie (tv), samferdselssjef Erlend Solem i Trøndelag og direktør for Marked og samfunn Hanne Bertnes Norli i Jernbanedirektoratet.
Avtalen om rute- takst og billettsamarbeid i Trøndelag ble signert 31.august av Adm dir i AtB Janne Sollie (tv), samferdselssjef Erlend Solem i Trøndelag og direktør for Marked og samfunn Hanne Bertnes Norli i Jernbanedirektoratet. (Foto: Njål Svingheim)

Avtale om enklere kollektivreiser i Trøndelag

Jernbanedirektoratet har nå inngått en avtale om rute-, takst og billettsamarbeid med Trøndelag fylkeskommune og kollektivtrafikkselskapet AtB AS. Avtalen vil gjøre det enklere å reise kollektivt uavhengig av hvilket transportmiddel som brukes.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Vi ser dette som et viktig første skritt på veien mot helt sømløse reiser i Trøndelag, sier samferdselssjef Erlend Solem i Trøndelag Fylkeskommune. Avtalen vil gjelde fra juni 2020 når den konkurranseutsatte togtrafikken i Trafikkpakke 2 nord skal starte. Fra starten av sikrer avtalen at man kan reise gjennomgående på buss og tog med periodebillett i Trondheim og omegnskommunene, det vil si i takstsone A fra Ler i sør til Hommelvik i nord med AtBs priser. Dette fører også til lavere priser på gjennomgående billetter.  I de øvrige sonene kan man kjøpe et sonetillegg på periodebilletten for reise med tog og buss. Det blir også  bedre og mer enhetlig reiseinformasjon for all kollektivtrafikk. 

Trønderbanen skal få nye tog med større kapasitet og økt frekvens de nærmeste årene. Foto: Njål Svingheim

– Fylkeskommunen og AtB er opptatt av å videreutvikle dette etter hvert som vi forhåpentlig får et bedre togtilbud på Trønderbanen, sier Solem.

Lokal- og regiontogene i Trondheimsregionen har timesfrekvens, med halvtimesruter i rushtiden. Nye togsett med bedre kapasitet og fast halvtimesfrekvens er planlagt og er en del av handlingsprogrammet for jernbanen de nærmeste årene. Når det er på plass vil bussrutene i Trøndelag i større grad mate kunder inn på toget på knutepunkter på samme måte som på f.eks Jærbanen.

Sammen AtBs busser (under) skal dette utgjøre et sømløst kollektivtilbud i Trondheim og Trøndelag. Foto: Njål Svingheim

Avtalen som nå er inngått mellom Jernbanedirektoratet, Trøndelag Fylkeskommune og AtB er den andre i sitt slag. Den første avtalen ble inngått mellom direktoratet, Rogaland Fylkeskommune og kollektivselskapet Kolumbus høsten 2017.

– Det er en viktig milepæl for oss at vi nå har fått på plass en slik avtale også i Trøndelag, sier Hanne Bertnes Norli som er direktør for Marked og samfunn i Jernbanedirektoratet. Vi tar også sikte på at avtalen kan bygges ut etter hvert slik at vi kan gjøre det enda enklere å reise kollektivt i Trøndelag framover, sier hun.

Fakta, avtale om rute- takst- og billettsamarbeid i Trøndelag

  • Tog og AtBs rutetilbud skal danne et sammenhengende transportnettverk i Trøndelag
  • Samarbeidet skal gjøre det enkelt å kjøpe billett for reiser med flere transportmidler
  • Både AtB og togselskapet skal kunne selge, lese av og kontrollere billettene
  • Fra starten av gjelder alle periodebilletter i sone A på både buss og tog etter AtBs priser
  • For reiser utenfor sone A eller til og fra sone A kan et AtB sonetillegg kjøpes til togbilletten ved kombinasjon av tog og bussreise, (gjelder periodebilletter).
  • Alle billetter, rute- og reiseinformasjon skal være tilgjengelig gjennom Enturs app og reiseplanlegger.
  • Avtalen gjelder fra juni 2020

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

LOGISTIKK/ 8. april 2019

Satser på bærekraftig vekst

Dachser rapporterte en betydelig vekst også for 2018. Logistikkleverandøren økte nettoomsetningen med 5,5 prosent til 5,57 milliarder euro. I likhet med året før økte antall forsendelser med 2,5 prosent, til 83,7 tonn, og antall tonn økte med 3,0 prosent, til 41,3 tonn. Med totalt 30 609 ansatte, en økning på 1511 fra året før, er Dachsers arbeidsstyrke større enn noen gang. Les hele saken

Til toppen