Avtale sikrer plastavfall til bærekraftig drivstoffproduksjon
(Foto: Geminor)

Avtale sikrer plastavfall til bærekraftig drivstoffproduksjon

Energiselskapet Quantafuel og resirkuleringseksperten Geminor inngår nå en samarbeidsavtale som sikrer leveranser av plastavfall til Quantafuels fabrikker for resirkulering av avfall til drivstoff.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Teknologi og energiselskapet Quantafuel har siden 2007 utviklet og testet sin egen patenterte katalysatorløsning som omdanner plastavfall til lavutslipps drivstoff og nye innsatsfaktorer for den petrokjemiske industrien. Det norske gründerselskapet har tidligere åpnet et prøveproduksjonsanlegg i Mexico, og i 3. kvartal 2019 skal det første skandinaviske anlegget stå klart i Skive i Danmark.

Med den nylig inngåtte samarbeidsavtalen skal resirkuleringseksperten Geminor nå stå som en av leverandørene til dette og fremtidige anlegg i Europa. Hensikten med avtalen er å sikre riktige leveranser og riktig kvalitet – viktige faktorer for å kunne produsere rent diesel til motorkjøretøy samt kjemikalier som kan benyttes til ny plastproduksjon.

Plast blir drivstoff

Plast egner seg godt for produksjon av drivstoff og til innsatsfaktorer for den petrokjemiske industrien. Siden plastavfall er en global miljøutfordring, er det flere oppsider ved gjenvinning av plast til drivstoff, forteller Chief Commercial Officer i Quantafuel, Thomas Steenbuch Tharaldsen.

– Vi har utviklet en teknologi der vi produserer kjemikalier av plastavfall som igjen kan brukes til å lage ny plast. Dette vil kunne styre avfallsbransjen inn mot en ny gren av sirkulær økonomi, sier Tharaldsen.

  Foto: Geminor

– Årlig må Europa kvitte seg med flere millioner tonn plastavfall, så tilgangen til plast er enorm og voksende. Utfordringen er å skaffe jevn forsyning av kvalitetssikret, ikke-resirkulerbart plastavfall, slik at produksjonsvolumet er tilfredsstillende og sluttproduktet holder god kvalitet. Nøkkelen er å ha internasjonal tilgang til godt plastmateriale, og her blir Geminor en viktig samarbeidspartner for oss, sier Tharaldsen.

Produksjonsanlegget i Skive, som blir det første av flere anlegg i Europa, skal omgjøre opp til 20 000 tonn plastavfall til nye produkter i året. Etter planen skal kapasiteten over de neste årene økes til rundt 60 000 tonn per år.

Chief Operating Officer i Geminor, Ralf Schöpwinkel, ser frem til å starte samarbeidet med Quantafuel.

– Quantafuels drivstoffproduksjon er helt banebrytende og en næring vi ønsker å være en del av. Da avfallsbehandlere både i Norge og Europa ikke er kjent med produksjonsbehovene til Quantafuel, blir det vår oppgave å få disse til å forstå hvilke krav som stilles til plastkvaliteten og håndteringen, og på den måten få leveransene til å fungere på alle nivåer. Vi ser frem til å bidra i utviklingen av bærekraftig resirkulering av plastavfall, sier Ralf Schöpwinkel i Geminor.

Til toppen