Baltiske og polske biler fraktet 20 prosent av godset

Baltiske og polske biler fraktet 20 prosent av godset

Totalt transporterte lastebiler 13,8 millioner tonn gods over grensen i 2017. Biler fra baltiske land og Polen fraktet til sammen 19,4 prosent, nesten dobbelt så mye som i 2012.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Norskregistrerte lastebilers andel av godstransporten til og fra Norge er blitt gradvis redusert de siste årene, viser nye tall fra statistikken Godstransport med lastebil over grensen. I fjor fraktet norske biler 4,3 millioner tonn, en andel på 31,4 prosent.

Svenskregistrerte lastebiler er fortsatt nest størst på transporter til og fra Norge. I 2017 var andelen 27,3 prosent. De svenske bilenes markedsandel har endret seg lite de siste årene, og var 27,9 prosent i 2012.

 

Nedgang i markedsandeler både ved eksport og import

Den totale transportmengden ved import og eksport på bil økte med 3,9 prosent fra 2016 til 2017. De norskregistrerte lastebilene fraktet 50,9 prosent av godset ut av landet i 2017. Markedsandelen gikk ned med 1,1 prosentpoeng sammenliknet med 2016. Av importen hadde norske lastebiler en markedsandel på 19,4 prosent, sammenliknet mot 19,6 prosent i 2016.

Økning i 4. kvartal

I 4. kvartal 2017 transporterte lastebiler 3,5 millioner tonn gods over grensen. Det er 7,1 prosent mer enn i samme kvartal året før. Norskregistrerte biler fraktet 1,1 millioner tonn av dette, tilsvarende en andel på 32,5 prosent. Det er en økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med 4. kvartal 2016.

SAMFERDSEL/15. mai 2019

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

– Det er grunn til å reise spørsmålet om hvorvidt el-ferger kan være et bedre alternativ enn kostbare broer og tunneler i tiden som kommer. Se bare på den såkalte «fergefri» kystvegen fra Stavanger til Trondheim. Det kan kanskje finnes bedre alternativer. Les hele saken

LOGISTIKK/14. mai 2019

Oslo City Hub er åpnet

Logistikkleverandøren DB Schenker åpnet 8. mai sitt første distribusjonssenter for utslippsfri distribusjon i Oslo, den nye Oslo City Hub. Den sentralt beliggende nye terminalen vil redusere CO2-utslippene av by distribusjon med 80% ved hjelp av elektriske biler og e-sykler. Oslo City Hub er en del av Electric City, Oslo by sin feltaktivitetssatsing knyttet til byens status som Europas Miljøhovedstad 2019. Les hele saken

KJØRETØY/13. mai 2019

Populær modell blir igjen tilgjengelig i Norge

Volvo lanserer nå det ekstra store Globetrotter XXL førerhuset som første gang ble tatt frem for Australia i 2008. Dette ble tilgjengelig på Volvo FH i 2009 og det ble totalt levert 159 FH med XXL – førerhus i FH Classic-serien i Norge den gangen. Nå lanseres dagens Volvo FH-modell med det spesielle førerhuset. Les hele saken

Til toppen