Baltiske og polske biler fraktet 20 prosent av godset

Baltiske og polske biler fraktet 20 prosent av godset

Totalt transporterte lastebiler 13,8 millioner tonn gods over grensen i 2017. Biler fra baltiske land og Polen fraktet til sammen 19,4 prosent, nesten dobbelt så mye som i 2012.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Norskregistrerte lastebilers andel av godstransporten til og fra Norge er blitt gradvis redusert de siste årene, viser nye tall fra statistikken Godstransport med lastebil over grensen. I fjor fraktet norske biler 4,3 millioner tonn, en andel på 31,4 prosent.

Svenskregistrerte lastebiler er fortsatt nest størst på transporter til og fra Norge. I 2017 var andelen 27,3 prosent. De svenske bilenes markedsandel har endret seg lite de siste årene, og var 27,9 prosent i 2012.

 

Nedgang i markedsandeler både ved eksport og import

Den totale transportmengden ved import og eksport på bil økte med 3,9 prosent fra 2016 til 2017. De norskregistrerte lastebilene fraktet 50,9 prosent av godset ut av landet i 2017. Markedsandelen gikk ned med 1,1 prosentpoeng sammenliknet med 2016. Av importen hadde norske lastebiler en markedsandel på 19,4 prosent, sammenliknet mot 19,6 prosent i 2016.

Økning i 4. kvartal

I 4. kvartal 2017 transporterte lastebiler 3,5 millioner tonn gods over grensen. Det er 7,1 prosent mer enn i samme kvartal året før. Norskregistrerte biler fraktet 1,1 millioner tonn av dette, tilsvarende en andel på 32,5 prosent. Det er en økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med 4. kvartal 2016.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen