De to filmene fokuserer på realitetene og mulighetene for automatisering i fremtiden, samt Volvo Trucks' filosofi om å sette mennesker i fokus.
De to filmene fokuserer på realitetene og mulighetene for automatisering i fremtiden, samt Volvo Trucks' filosofi om å sette mennesker i fokus. (Foto: Volvo)

Banebrytende arbeid innen automatisering setter mennesker og sikkerhet i fokus

De stadige forbedringene innen automatisering av kjøretøy skaper spennende muligheter for transportbransjen og samfunnet som helhet.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk
Volvo Trucks har ledet an i denne automatiseringsutviklingen i godt over 20 år. I en ny film i to deler presenteres Volvo Trucks' visjon for hvordan automatisering kommer til å forandre måten vi lever og arbeider på i årene som kommer.
– Morgendagens teknologiske muligheter har inspirert og fascinert oss i generasjoner. I vår tid utvikles teknologien raskere enn noensinne. Roboter overtar servicebransjene. Biler og lastebiler kjører seg selv. Dette kan gi inntrykk av en noe "ansiktsløs" og funksjonell fremtid. Automatisering spiller allerede en stor rolle i livene våre, og for Volvo Trucks har menneskene alltid vært - og kommer alltid til å være - midtpunktet for vår fremtidsrettede filosofi. Etter hvert som teknologien nærmer seg et punkt der tilsynelatende radikale, nye konsepter er innen rekkevidde, fortsetter Volvo Trucks å utvikle praktiske løsninger som gjør livene til sjåfører, kunder og andre trafikanter enklere og tryggere.

Fremtidig lastebilteknologi

Volvo Trucks' filmer "Automatisering - den store forandringen" og "Automatisering - på vei mot fremtiden" tar opp dagens mest aktuelle emner når det gjelder fremtidig lastebilteknologi. Filmen, som er i to deler, fokuserer på livene og arbeidet til to av nøkkelpersonene i Volvo Trucks, Sasko Cuklev og Ann-Sofi Karlsson. Den inneholder også bidrag fra lastebilsjåføren Lukas Strohmeier fra Østerrike og pendleren Rohini Teather fra London. Filmene viser visjonen og formålet med det pågående automatiseringsarbeidet i Volvo Trucks, samt håpene og bekymringene til de som blir påvirket av disse endringene i hverdagen.

Den store forandringen: Vi kommer til å være en milliard flere mennesker på jorda i 2030 - handel og transport må fortsette. Etter hvert som byer vokser, vil overbefolkning, forurensning og belastninger på trafikksystemet øke. Transport- og logistikkindustrien vil spille en viktig rolle i å takle globale utfordringer, og automatisering vil være en nøkkelfaktor - inkludert bruk av autonome kjøretøyer. Volvo Trucks utvikler praktiske løsninger som gjør livene til sjåfører, kunder og andre trafikanter enklere og tryggere.

Sasko Cuklev, Director Autonomous Solutions, har en klar visjon, og snakker åpent om mulighetene han ser for seg i nær fremtid.

– Det er ingen tvil om at vi kommer til å se selvstyrte lastebiler fra Volvo på veiene våre og i samfunnet vårt. Det nøyaktige tidspunktet avhenger av mange ting - for eksempel trafikkreguleringer, infrastrukturen for veinettet og selvsagt sikkerhetsstandarder, fortsetter Cuklev.

På vei mot fremtiden: Automatisering vil revolusjonere transportindustrien - det vil forbedre produktiviteten, redusere drivstofforbruket og bl.a. optimalisere trafikkstyring og ruteplanlegging. For sjåfører vil det øke sikkerheten, forbedre arbeidsforholdene og i mange tilfeller få nye måter å jobbe på. Automatisering handler ikke om å drepe jobber - det vil fremdeles være behov for dyktige sjåfører i fremtiden.

Et skifte i retning av automatiserte kjøretøy utgjør én del av utviklingen, og for øyeblikket fokuseres det på å implementere automatisering trinnvis for å hjelpe folk i sjåføryrket å bedre sikkerheten og produktiviteten samtidig som komforten øker.

– Automatisering handler ikke om å kutte jobber, sier Ann-Sofi Karlsson, Director Human Factors for Automation. 

– Det fremtidige behovet for dyktige sjåfører vil fortsatt være stort. Etter hvert som bransjen og verdens befolkning fortsetter å vokse, vil varetransportmarkedet gjøre det samme. Automatisering handler om å gjøre det mer effektivt.

Fokus på å gjøre hverdagsliv enklere

Utover det globale perspektivet har Volvo Trucks' automatiseringsarbeid stort fokus på å gjøre hverdagsliv enklere - for eksempel for sjåføren Lukas Strohmeier. Lukas er en yrkessjåfør som kjører silotransport sør i Østerrike, og arbeidsdagen innebærer ofte lasting midt i den trange og travle byen Graz.

– Det er veldig utfordrende å manøvrere et stort kjøretøy gjennom tett trafikk. Man må følge med på alt som skjer i trafikkbildet. Jeg skulle gjerne hatt hundre øyne til!

Mennesker er like sårbare som alltid, og trafikkbildet blir stadig mer komplekst, så den siste tiden har sikkerhet virkelig stått i fokus for arbeidet til Volvo Trucks' automatiseringsteam.  Viktige pilotprosjekter for automatisering av lastebiler innen gruvedrift, i avfallsbransjen og på sukkerplantasjer har vist at automatisert teknologi ikke bare øker sikkerheten, men produktiviteten bedres også betydelig - og automatisk kolonnekjøring på motorveier gir muligheter for lavere drivstofforbruk og CO2-utslipp.

– Ved å involvere kunden i den pågående dialogen og forskningen på denne typen utviklingsarbeid setter Volvo Trucks seg som mål å hele tiden ha menneskene i fokus. Arbeidet med automatisering av kjøretøy kommer til å gi enda flere fordeler for kunder, sjåfører og samfunnet som helhet i tiden fremover.

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

Til toppen