Båt taper mot buss - inntil videre

Båt taper mot buss - inntil videre

Hurtigbåtene i trafikk på Oslofjorden er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme, men kan bli det – på enkelte ruter med maksimal positiv utvikling de neste ti årene.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Det viser en ny TØI-rapport som har vurdert om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å utvide hurtigbåttilbudet i Oslofjorden som en del av et utvidet kollektivtilbud.

Hurtigbåt har per i dag negativ samfunnsøkonomisk nytte, men kan i løpet av en tiårsperiode få positiv nytte for enkelte ruter med maksimal positiv utvikling. Det offentlige må uansett regne med å bruke betydelige beløp hvert år hvis de ønsker tilbudet.

Passasjerene verdsetter båttilbudet høyt, og legger vekt på god komfort og redusert reisetid i forhold til bruk av buss og bil. Imidlertid er det knyttet høye kapitalkostnader og miljøutslipp til bruk av båt. Overgang til miljøvennlig drivstoff er sannsynlig i løpet av få år, men lite tyder på vesentlige reduksjoner i driftskostnadene. Med et begrenset kundegrunnlag er det vanskelig å se at båt kan konkurrere med buss som kollektivtransport.

Kommunene Asker, Bærum, Frogn, Nesodden, Hurum og Røyken ønsker et utvidet kollektivtilbud med båt for å avlaste presset på transportsystemet langs land, og for å gi et bedre kollektivtilbud på steder med god tilgang på utbyggingsarealer. Kommunene har oppfordret Akershus og Buskerud fylkeskommune til å utrede mulighetene for utvidet bruk av Oslofjorden som trafikkåre. Rapporten er utarbeidet som en del av dette arbeidet.

Rapporten er basert på survey, passasjerstatistikk, pendlingsstatistikk og informasjon fra berørte kommuner, båtbyggerverft og operatører av eksisterende tilbud og beskriver rammene for bruk av hurtigbåt fram mot år 2030.

Les TØI-rapport 1402/2015. Vind i seilene eller skjær i sjøen - er det grunnlag for nye hurtigbåtruter i Oslofjorden? Forfattere: Frants Gundersen, Njål Nore, Paal Brevik Wangsness og Jan Usterud Hanssen

SAMFERDSEL/15. mai 2019

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

– Det er grunn til å reise spørsmålet om hvorvidt el-ferger kan være et bedre alternativ enn kostbare broer og tunneler i tiden som kommer. Se bare på den såkalte «fergefri» kystvegen fra Stavanger til Trondheim. Det kan kanskje finnes bedre alternativer. Les hele saken

LOGISTIKK/14. mai 2019

Oslo City Hub er åpnet

Logistikkleverandøren DB Schenker åpnet 8. mai sitt første distribusjonssenter for utslippsfri distribusjon i Oslo, den nye Oslo City Hub. Den sentralt beliggende nye terminalen vil redusere CO2-utslippene av by distribusjon med 80% ved hjelp av elektriske biler og e-sykler. Oslo City Hub er en del av Electric City, Oslo by sin feltaktivitetssatsing knyttet til byens status som Europas Miljøhovedstad 2019. Les hele saken

KJØRETØY/13. mai 2019

Populær modell blir igjen tilgjengelig i Norge

Volvo lanserer nå det ekstra store Globetrotter XXL førerhuset som første gang ble tatt frem for Australia i 2008. Dette ble tilgjengelig på Volvo FH i 2009 og det ble totalt levert 159 FH med XXL – førerhus i FH Classic-serien i Norge den gangen. Nå lanseres dagens Volvo FH-modell med det spesielle førerhuset. Les hele saken

Til toppen