Biodrivstoff blir billigere

Biodrivstoff blir billigere

NHO er glad for at regjeringspartiene og Venstre og Kristelig Folkeparti i forliket om revidert budsjett fjerner avgiften på biodiesel.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Dermed har de reversert den forrige regjeringens opphevelse av avgiftsfritaket for biodrivstoff fra 2009.

- Vi er avhengig av en storstilt omlegging til alternativt drivstoff  i transportsektoren for å oppnå norske klimamål, sier avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland i NHO, som legger til at dette er noe næringslivet har kjempet for lenge.

- NHO håpet at også veibruksavgiften på naturgass skulle fjernes. Naturgass gir mindre CO2 utslipp, men løser helt lokale problemer med luftforurensing og er brobygger til økt bruk av biogass gjennom stabil forsyning og nødvendig infrastruktur.

ENØK

- Vi er fornøyd med at Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2016 legge frem en plan for å gjennomføre skattefradrag for ENØK i husholdningene. Energieffektivisering er den rimeligste måten å frigjøre fornybar energi på og skattefradrag er et effektivt virkemiddel. Smartere energibruk er nødvendig for å oppnå andre delmål som økt elektrifisering av transportarbeidet, utfasing av oljekjeler, satsing på prosessindustri med biobaserte råvarer og økt kraftutveksling med utlandet.

- Det er bra at miljøteknologiordningen blir ytterligere styrket, sier Langeland.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen