Biodrivstoff reduserer utslipp fra luftfarten

Biodrivstoff reduserer utslipp fra luftfarten

Avinor skal kun bruke drivstoff som tilfredsstiller gjeldende bærekraftkrav, ikke fortrenger matproduksjon, og ikke inneholder palmeolje eller palmeoljeprodukter.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Det er mye fokus på biodrivstoff i disse dager, og mange spør seg om realismen i dette.

– Innfasing av biodrivstoff i luftfarten blir, både av bransjen selv og av FNs luftfartsorganisasjon ICAO, regnet som et svært viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene fra luftfarten. Dersom Norge skal innfri forpliktelsene i Paris-avtalen, er det vanskelig å komme utenom innfasing av biodrivstoff i transportsektoren. Tungtransport og luftfart har på kort sikt ingen alternativer, sier seniorrådgiver i Avinor, Olav Mosvold Larsen.

Avinor bruker også biodiesel for å redusere klimagassutslippene fra de tyngre kjøretøyene på flyplassene.

– Biodrivstoff ble sertifisert for bruk i sivil luftfart i 2009 og siden den gang er det gjennomført flere tusen sivile ruteflygninger på biodrivstoff. Utviklingen av ulike teknologier for produksjon av biodrivstoff har skutt fart, forteller Larsen, og legger til at Avinor har en målsetting om at i 2030 skal 30 prosent av alt flydrivstoff som selges i Norge være bærekraftig biodrivstoff.

«Skittent» eller rent biodrivstoff?

– Akkurat som det finnes ren og «skitten» elektrisitet, finnes det bra og dårlig biodrivstoff. Men debatten om biodrivstoff er komplisert, og man ser svært ofte at argumenter sammenblandes og legges frem på en unyansert måte, sier Larsen.

– Avinor definerer ikke selv hva som til enhver tid skal klassifiseres som bærekraftig biodrivstoff. Vi må stole på fagmyndighetene,i dette tilfellet Miljødirektoratet, og diverse sertifiseringsorganer. Vi har også god dialog med fagekspertene i ZERO, forklarer Larsen.

Avinor har på eget initiativ vært tydelige på å holde seg unna palmeolje. Det er gledelig å se at oljedistributørene nå legger seg på samme linje.

– Avinor skal kun bruke drivstoff som tilfredsstiller gjeldende bærekraftkrav, ikke fortrenger matproduksjon, og ikke inneholder palmeolje eller palmeoljeprodukter. Det er viktig å understreke at når vi for eksempel ønsker biodrivstoff fra skog, er det ikke snakk om å bruke hele tømmerstokken. Den vil først bli brukt til planker, bygningsmaterialer, kjemikalier osv. før det som er til overs, skal benyttes til energiformål. Det forsvinner ofte i den offentlige debatten, legger Larsen til.

Avinor er godt i gang

Avinor har hatt et engasjement innen biodrivstoff i flere år. De første flygningene med jet biodrivstoff i Norge ble gjennomført i november 2014. Og i januar 2016 ble Oslo lufthavn, i samarbeid med AirBP, SkyNRG, Lufthansa Group, KLM og SAS, verdens første internasjonale lufthavn som kan levere biodrivstoff til alle flyselskap som tanker der. Første leveranse av biodrivstoff var laget av olje fra Camelina-planten, som ble dyrket i EU-prosjektet ITAKA i Spania. I fjerde kvartal 2016 ble ny leveranse av biodrivstoff mottatt fra AltAir i California. Dette drivstoffet var laget av brukt frityrolje (Used Cooking Oil – UCO).

Til kjøretøyene benyttes det også avansert biodiesel (HVO). Oslo lufthavn startet i 2015 testing på tunge kjøretøy. Disse ble utvidet i 2016. Samme år etablerte Avinor en rammeavtale for kjøp av andre generasjon biodiesel. Biodrivstoffet oppfyller kriterier om bærekraft og er garantert uten palmeolje eller palmeoljeprodukter. I 2016 startet også Trondheim lufthavn innfasing av biodiesel på et utvalg kjøretøy. Bergen lufthavn anskaffet en egen tank for biodiesel i 2016, og skal fase inn bærekraftig biodiesel i 2017.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen