Bransjens viktigste møteplass

Bransjens viktigste møteplass

- Samferdselspolitikk, klimautfordringer og lønnsomhet er stikkord for årets Transport- og Logistikk-konferanse, sier prosjektleder Jo Eirik Frøise i Norsk Industri.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- 19. og 20. oktober er det klart for den 56. utgaven av Transport og Logistikk-konferansen. Dette er en viktig møteplass for beslutningstakere, bedriftsledere, logistikksjefer, systemansvarlige, politikere, forskere og byråkrater som har et engasjement innenfor transport- og logistikknæringen, sier Frøise.

Klima

- På klimaområdet har vi fått med oss tungvektere som konsernsjef Dag Mejdell i Posten, konsernsjef Christian Rynning Tønnesen fra Statkraft, Ellen Hambro i Miljødirektoratet og adm. direktør Nils Kristian Nakstad fra Enova. Enova har nå overtatt klimaansvaret for transportsektoren etter Transnova, sier han.

Store krav

- Frøise viser videre til det norske fremtidige veinettet som diskusjonstema, og han inviterer til duell mellom Vegdirektøren, adm. direktør Stig Skjøstad i Norges Automobil-Forbund (NAF) og politikere.

Næringslivet har store krav til jernbanedrift. Adm. direktør Arne Ivar Øvergård i Stora Enso Skog, som er en betydelig bruker av jernbanen, vil fortelle om bedriftens erfaringer og krav til den norske infrastrukturen.

Bransjetrender

- Vi er opptatt av å presentere nye logistikkløsninger og trender i bransjen under konferansen, sier Frøise, som kan fortelle at også i år blir det mye havnerelatert stoff på programmet. - Vi tar for oss utfordringene til Yliport Oslo (som har overtatt driften av Oslo Havn). Representanter fra bedriften vil fortelle om sine erfaringer det siste året og kundenes erfaringer med ha fått ny brukerstøtte i Oslo Havn, sier han.

Det nye veiselskapet - hva nå?

Opprettelsen av det nye veiselskapet er også et tema som belyses under konferansen. - Uforutsigbar finansiering og små veiprosjekter har vært en utfordring, der skiftende regjeringer og flertall kan ha nye syn på hvilke prosjekter som skal prioriteres. Ved å opprette et veiselskap, som får ansvaret for å ruste opp og utbedre lengre strekninger, er ambisjonen å få en raskere, mer rasjonell og mer effektiv planlegging av veiene. Hvordan gjennomføres dette i praksis, og vil det fungere etter intensjonen? Sentrale aktører får her komme med sine innspill til både politikere og etater, sier Frøise.

Tradisjonen tro: samferdselsdebatt

- Som vanlig avsluttes konferansen av den tradisjonelle samferdselsdebatten. Her vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møte fraksjonslederne fra de ulike partiene til debatt om det nye statsbudsjettet som fremlegges i forkant av konferansen. Da er det også anledning for å gjøre opp status, sier Frøise. - Hva har regjeringen oppnådd etter to år med makten i samferdselsdepartementet? Hva er gjort vedrørende finansiering av infrastruktur? Hvordan har innføring av svoveldirektivet påvirket transportnæringen? Hva gjøres for å få en pålitelig jernbanetransport? Dette er noen av spørsmålene som stilles under debatten, sier han.

Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Industri, NHO Logistikk og Transport, Norsk Havneforening og Logistikkforeningen.

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

LOGISTIKK/17. august 2018

Bygger nytt logistikksenter i Hirtshals

Color Line bygger et logistikksenter på totalt 18 000 m2 i Hirtshals. I tråd med Color Lines miljøprofil bygges senteret etter danske standarder og krav der bærekraftige løsninger er prioritert. Det første spadetaket tas fredag, og de første 9 400 m2 av bygget vil stå klare i september 2019. Les hele saken

Til toppen