Bransjens viktigste møteplass

Bransjens viktigste møteplass

- Samferdselspolitikk, klimautfordringer og lønnsomhet er stikkord for årets Transport- og Logistikk-konferanse, sier prosjektleder Jo Eirik Frøise i Norsk Industri.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- 19. og 20. oktober er det klart for den 56. utgaven av Transport og Logistikk-konferansen. Dette er en viktig møteplass for beslutningstakere, bedriftsledere, logistikksjefer, systemansvarlige, politikere, forskere og byråkrater som har et engasjement innenfor transport- og logistikknæringen, sier Frøise.

Klima

- På klimaområdet har vi fått med oss tungvektere som konsernsjef Dag Mejdell i Posten, konsernsjef Christian Rynning Tønnesen fra Statkraft, Ellen Hambro i Miljødirektoratet og adm. direktør Nils Kristian Nakstad fra Enova. Enova har nå overtatt klimaansvaret for transportsektoren etter Transnova, sier han.

Store krav

- Frøise viser videre til det norske fremtidige veinettet som diskusjonstema, og han inviterer til duell mellom Vegdirektøren, adm. direktør Stig Skjøstad i Norges Automobil-Forbund (NAF) og politikere.

Næringslivet har store krav til jernbanedrift. Adm. direktør Arne Ivar Øvergård i Stora Enso Skog, som er en betydelig bruker av jernbanen, vil fortelle om bedriftens erfaringer og krav til den norske infrastrukturen.

Bransjetrender

- Vi er opptatt av å presentere nye logistikkløsninger og trender i bransjen under konferansen, sier Frøise, som kan fortelle at også i år blir det mye havnerelatert stoff på programmet. - Vi tar for oss utfordringene til Yliport Oslo (som har overtatt driften av Oslo Havn). Representanter fra bedriften vil fortelle om sine erfaringer det siste året og kundenes erfaringer med ha fått ny brukerstøtte i Oslo Havn, sier han.

Det nye veiselskapet - hva nå?

Opprettelsen av det nye veiselskapet er også et tema som belyses under konferansen. - Uforutsigbar finansiering og små veiprosjekter har vært en utfordring, der skiftende regjeringer og flertall kan ha nye syn på hvilke prosjekter som skal prioriteres. Ved å opprette et veiselskap, som får ansvaret for å ruste opp og utbedre lengre strekninger, er ambisjonen å få en raskere, mer rasjonell og mer effektiv planlegging av veiene. Hvordan gjennomføres dette i praksis, og vil det fungere etter intensjonen? Sentrale aktører får her komme med sine innspill til både politikere og etater, sier Frøise.

Tradisjonen tro: samferdselsdebatt

- Som vanlig avsluttes konferansen av den tradisjonelle samferdselsdebatten. Her vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møte fraksjonslederne fra de ulike partiene til debatt om det nye statsbudsjettet som fremlegges i forkant av konferansen. Da er det også anledning for å gjøre opp status, sier Frøise. - Hva har regjeringen oppnådd etter to år med makten i samferdselsdepartementet? Hva er gjort vedrørende finansiering av infrastruktur? Hvordan har innføring av svoveldirektivet påvirket transportnæringen? Hva gjøres for å få en pålitelig jernbanetransport? Dette er noen av spørsmålene som stilles under debatten, sier han.

Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Industri, NHO Logistikk og Transport, Norsk Havneforening og Logistikkforeningen.

ELEKTRISK/19. november 2018

22 statlige millioner til batterifartøy som skal operere i Oslofjorden

Det prisvinnende fartøyet Future of the Fjords får et søsterskip: Med 22 millioner fra Enova kan rederiet The Fjords neste år seile utslippsfritt med nok et hel-elektrisk turistfartøy. Denne gangen i Oslos nærområde. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen