Bring åpner toll-kontor på Svinesund

Bring åpner toll-kontor på Svinesund

Bring er på plass i rød sone på Svinesund med et nytt tollspedisjonskontor. Det nye toll-kontoret er døgnbemannet og gir 12 nye arbeidsplasser til området.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

[factbox id="1"]

Svinesund regnes som Norges viktigste innfallsport og tollknutepunkt. Hvert døgn passerer 2500 vogntog og trailere langs E6 på Svinesund på vei inn eller ut av Norge. I gjennomsnitt tolldeklareres 1300 lastebiler, trailere og vogntog dag og natt på vei inn i Norge. Samtlige må få godkjent tolldokumentene hos Tollvesenet før de får kjøre videre inn i landet for å levere varer.

– Vi er glade for at Tollvesenet valgte oss som en av speditørene til dette spennende og krevende oppdraget. Det tar vi som en tillitserklæring, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Nye aktører

For to år siden utlyste Tollvesenet to nye tollspedisjonslisenser på Svinesund tollstasjon. Posten ble valgt. Nå er Bring på plass med tre kontorarbeidsplasser i Tollvesenets nye speditørbygning – i kontorfellesskap med svenske Ecus, som fikk den andre nye speditørlisensen.

– Med Brings internasjonale satsing, og vår sentrale rolle i Norden, vil kontoret på Svinesund bidra til effektiv og sikker grensepassering for alle våre kjøretøy, påpeker Mejdell.

Kyndig bistand

Bring-kontoret på Svinesund vil yte service og bistand til eksisterende og nye kunder i åpen konkurranse med de to andre speditørene på stedet.

Bring er en totalleverandør av logistikktjenester. Fortolling og spedisjon er en viktig del av verdikjeden. Ett sentralt mål med etableringen er å fjerne unødig ventetid for Brings sjåfører ved hurtig og kyndig ekspedering og klargjøring av tolldokumenter.

– Vi tilbyr de samme gode og effektive tolltjenestene til markedet, og ønsker flere oppdrag og kunder velkommen innom kontoret vårt på Svinesund. Det ankommer 9000 trailere og vogntog ukentlig som skal inn i Norge, forklarer Mejdell.

Raskere gjennomstrømning

Brings kontor på Svinesund vil være døgnbemannet innen kort tid, og er et fullservicekontor. I alt 12 fortollere vil betjene kontoret. De kan utlevere dokumenter til sjåførene når de ankommer grensen, utstede nye dokumenter, guide og veilede sjåfører i møtet med norske tollere – og på den måten spare tid og unødig arbeid.

Tollager i Fredrikstad

Tolltjenester som ikke kan utføres på stedet, kan enkelt ekspederes videre til Brings tollager i Fredrikstad for lossing og utsatt tollbehandling. Dermed unngår sjåførene unødige forsinkelser på grensen. Brings tollavdeling i Fredrikstad får en viktig støttefunksjon for Svinesund-kontoret, med tollager, utvidet åpningstid og ti dyktige fortollere.

Bring kan også utføre tollekspederinger inn til Sverige. Alle tolltjenester kan handles på ett kontor på norsk side: Bring på Svinesund – som tilbyr full pakke.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen