Bring åpner toll-kontor på Svinesund

Bring åpner toll-kontor på Svinesund

Bring er på plass i rød sone på Svinesund med et nytt tollspedisjonskontor. Det nye toll-kontoret er døgnbemannet og gir 12 nye arbeidsplasser til området.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

[factbox id="1"]

Svinesund regnes som Norges viktigste innfallsport og tollknutepunkt. Hvert døgn passerer 2500 vogntog og trailere langs E6 på Svinesund på vei inn eller ut av Norge. I gjennomsnitt tolldeklareres 1300 lastebiler, trailere og vogntog dag og natt på vei inn i Norge. Samtlige må få godkjent tolldokumentene hos Tollvesenet før de får kjøre videre inn i landet for å levere varer.

– Vi er glade for at Tollvesenet valgte oss som en av speditørene til dette spennende og krevende oppdraget. Det tar vi som en tillitserklæring, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Nye aktører

For to år siden utlyste Tollvesenet to nye tollspedisjonslisenser på Svinesund tollstasjon. Posten ble valgt. Nå er Bring på plass med tre kontorarbeidsplasser i Tollvesenets nye speditørbygning – i kontorfellesskap med svenske Ecus, som fikk den andre nye speditørlisensen.

– Med Brings internasjonale satsing, og vår sentrale rolle i Norden, vil kontoret på Svinesund bidra til effektiv og sikker grensepassering for alle våre kjøretøy, påpeker Mejdell.

Kyndig bistand

Bring-kontoret på Svinesund vil yte service og bistand til eksisterende og nye kunder i åpen konkurranse med de to andre speditørene på stedet.

Bring er en totalleverandør av logistikktjenester. Fortolling og spedisjon er en viktig del av verdikjeden. Ett sentralt mål med etableringen er å fjerne unødig ventetid for Brings sjåfører ved hurtig og kyndig ekspedering og klargjøring av tolldokumenter.

– Vi tilbyr de samme gode og effektive tolltjenestene til markedet, og ønsker flere oppdrag og kunder velkommen innom kontoret vårt på Svinesund. Det ankommer 9000 trailere og vogntog ukentlig som skal inn i Norge, forklarer Mejdell.

Raskere gjennomstrømning

Brings kontor på Svinesund vil være døgnbemannet innen kort tid, og er et fullservicekontor. I alt 12 fortollere vil betjene kontoret. De kan utlevere dokumenter til sjåførene når de ankommer grensen, utstede nye dokumenter, guide og veilede sjåfører i møtet med norske tollere – og på den måten spare tid og unødig arbeid.

Tollager i Fredrikstad

Tolltjenester som ikke kan utføres på stedet, kan enkelt ekspederes videre til Brings tollager i Fredrikstad for lossing og utsatt tollbehandling. Dermed unngår sjåførene unødige forsinkelser på grensen. Brings tollavdeling i Fredrikstad får en viktig støttefunksjon for Svinesund-kontoret, med tollager, utvidet åpningstid og ti dyktige fortollere.

Bring kan også utføre tollekspederinger inn til Sverige. Alle tolltjenester kan handles på ett kontor på norsk side: Bring på Svinesund – som tilbyr full pakke.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen