Brudd i lønnsforhandlinger for lastebilsjåførene

Brudd i lønnsforhandlinger for lastebilsjåførene

– Det var tøffe forhandlinger hvor vi dessverre ikke kom i mål på våre viktigste krav, sier forhandlingssjef i YTF, Linda Jæger.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Hun er skuffet over arbeidsgivernes ønske om å fjerne fremforhandlede goder.

– Det ble forhandlet reelt, men vår virkelighetsforståelse rundt noen av kravene var ikke overraskende ulik, sier Jæger.

Bruddet kom klokken 14.50, og forhandlingene vil nå gå til mekling.

– Vi hadde håpet på en løsning i forhandling, men dette var ikke mulig, sier forhandlingssjefen.

Lastebilsjåførenes lønnsnivå må løftes, da denne gruppen ligger på 83 % sammenliknet med industriarbeideren.

–Minstelønnen på gods er allmenngjort, så dette kravet vil ikke forringe konkurransekraften for norske godsbedrifter, sier Jæger.

Hvis det ikke blir enighet i meklingen vil det blir streik i lastebilnæringen i Norge, som blant annet kan ramme drivstofftilførsel og forbruksvarelevering.

Meklingen vil foregå enten i midten av juni eller etter sommerferien. YTF forhandlet sammen med NTF, og motpart er NHO Transport og NLF.

SJØTRANSPORT/20. februar 2018

Kystverkets handlingsprogram 2018 – 2029 er vedtatt

Etter en ekstern høringsrunde er Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 nå vedtatt. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og Stad skipstunnel. Les hele saken

Til toppen