- Alt peker mot en økning i mengden gods som skal fraktes på vei i årene som kommer. Da er det ikke riktig medisin for hverken trafikksikkerheten eller miljøet at budsjettene til drift og vedlikehold av riksvegnettet reduseres, sier Geir A. Mo.
- Alt peker mot en økning i mengden gods som skal fraktes på vei i årene som kommer. Da er det ikke riktig medisin for hverken trafikksikkerheten eller miljøet at budsjettene til drift og vedlikehold av riksvegnettet reduseres, sier Geir A. Mo. (Foto: NLF)

Budsjettforliket: Mer til tog, mindre til asfalt

Resultatet av budsjettforhandlingene gir liten grunn til jubel: To veiprosjekter mister statlige midler, og det kuttes i bevilgningene til drift og vedlikehold av riksveger.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

De siste dagene har regjeringspartiene sittet i forhandlinger med KrF og Venstre for å komme til enighet om neste års statsbudsjett. Totalt har det blitt flyttet på nærmere syv milliarder kroner for å sikre husfreden i det skjøre samarbeidet. Jernbanen er den store vinneren på samferdsel, med en økning i budsjettene på 447,5 millioner til drift og vedlikehold. For å dekke inn dette og andre gode formål kuttes det blant annet 200 millioner til drift og vedlikehold av riksveger. Byggingen av strekningen Dagslett – Linnes på rv23, som i det opprinnelige budsjettforslaget var tilgodesett med 65 millioner, settes på vent. Prosjektet E39 Rogfast får redusert sin statlige andel med 100 millioner.

NLF: Feil medisin!

- Alt peker mot en økning i mengden gods som skal fraktes på vei i årene som kommer. Da er det ikke riktig medisin for hverken trafikksikkerheten eller miljøet at budsjettene til drift og vedlikehold av riksvegnettet reduseres, sier Geir A. Mo i en kommentar.

- En trøst kan være at partiene har blitt enige om å gi økte midler til flom- og skredsikring. Der øker bevilgningene med 100 millioner totalt, og vi antar noe av dette vil komme veiene til gode, avslutter han.

VEG/15. desember 2017

Norges viktigste utlandsforbindelse har fått økt trafikksikkerhet og vegstandard

E18 Riksgrensen – Ørje er en del av stamvegnettet og en av de viktigste utenlands-forbindelsene i transportsystemet i Norge. Behovet for en ny trasé skyldtes dårlig trafikksikkerhet og lav vegstandard i forhold til dagens normaler og trafikkbilde. Les hele saken

VEGTRANSPORT/14. desember 2017

Regjeringen oppretter nytt forum for norsk veitransportnæring

- Det er et klart mål å sikre konkurranseevnen til norsk transportnæring. Det er viktig for å sikre investeringer og rekruttering. Vi har allerede i dag et godt samarbeid med bransjen. Nå ønsker vi å formalisere det med et eget veitransportforum. Målet er å få en fortløpende skildring av situasjonen i veitransportmarkedet og å få vite hvilke utfordringer næringen og arbeidstakerene står overfor i det daglige, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen