Bygger beredskapsterminaler for godstrafikken

Bygger beredskapsterminaler for godstrafikken

Jernbaneverket totalfornyer nå strekningen fra Voss til Palmafoss og bygger beredskapsterminal der. Innen utgangen av året skal beredskapsterminaler for godstrafikken på hovedstrekningene stå klare.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Tiltakene gjennomføres for at omlasting av gods fra bane til veg skal kunne skje flere steder om en del av banestrekning må stenges som følge av for eksempel ras eller andre naturskader. For Bergensbanens del etableres det nå slike omlastingsterminaler på begge sider av høyfjellstrekningen, nærmere bestemt på Nesbyen og ved Voss. Dermed kan godstog som er underveis omlastes til lastebiler ved hendelser som medfører stengte delstrekninger. Godstrafikken kan også opprettholdes på deler av fjernstrekningene dersom banen skulle bli stengt i lengre tidsrom. Målet er å skape større trygghet og regularitet for gods på bane.

[factbox id="1"]

Klare til bruk i 2016

- Målet er at alle er at alle terminalene skal stå klare til bruk innen utgangen av året, sier prosjektleder Håvard Mordal Dretvik i Plan og teknikk. Palmafoss og Nesbyen er under bygging. Det samme gjelder Kvam, mens det er rett før oppstart på Støren og Steinkjer. Mosjøen og Mo i Rana er ferdig, der handlet det om mindre tiltak på eksisterende terminaler. I tillegg skal depotområdet på Fauske på Nordlandsbanen utvides. For Sørlandsbanens del kan Langemyr godsterminal i Kristiansand benyttes som den er. Arbeidet med en forenklet hovedplan for beredskapsterminalene startet opp for et snaut år siden så her har det gått unna !

Palmafoss

Palmafoss er driftsbase for Bergensbanen vest og oppgraderes nå som beredskapsterminal for godstrafikken på Bergensbanen. Det gamle sporet fra Voss stasjon til Palmafoss var en del av Hardangerbana og hadde et stort behov for oppgradering. - Arbeidet består i å bygge nytt spor på den 2,8 kilometer lange tidligere delen av Hardangerbana fra Voss stasjon til Palmafoss, opplyser prosjektleder Anders Sirevaag. Området oppgraderes med bygging av lastegate på 175 meter som tåler et akseltrykk på 46 tonn for lasting og lossing av tog. Til erstatning for dagens to haller for driftsbasen på området bygges en ny og større hall. Spor 3 på Palmafoss fjernes og alle spor får ny ballast og nye sviller. Arbeidet utføres av entreprenøren O.L Kythe med underenderentreprenører.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen