Bylogistikk må bli en viktig del av NTP

Bylogistikk må bli en viktig del av NTP

Bylogistikk er underkommunisert i Nasjonal Transportplan og fortjener en større plass som følge av den sterke byveksten.

  • Logistikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Bedre forhold for varelevering, lastestopp og distribusjon av varer er nødvendig for at byene skal bli de møteplassene samfunnet ønsker.

Tungbilfelt må etableres inn mot viktige vareleveringsplasser, slik at godsbilene raskt kan levere og returnere til sine lagre og terminaler. Byarealer må frigjøres til varestopp på en helt annen måte enn i dag.

Det må i den forbindelse innføres en tydeligere skilting og markering av slike lasteplasser samt sikres en god overvåking for å hindre at de blir brukt til personbilparkering.

Hittil har planarbeid sviktet godstransporten til fordel for elbiler. Dersom vi skal få ned utslippene fra godstransporten må fremføringen skje uhindret. I tillegg må selvfølgelig bransjen bidra med de mest miljøvennlige kjøretøyer.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen