Bylogistikk må bli en viktig del av NTP

Bylogistikk må bli en viktig del av NTP

Bylogistikk er underkommunisert i Nasjonal Transportplan og fortjener en større plass som følge av den sterke byveksten.

  • Logistikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Bedre forhold for varelevering, lastestopp og distribusjon av varer er nødvendig for at byene skal bli de møteplassene samfunnet ønsker.

Tungbilfelt må etableres inn mot viktige vareleveringsplasser, slik at godsbilene raskt kan levere og returnere til sine lagre og terminaler. Byarealer må frigjøres til varestopp på en helt annen måte enn i dag.

Det må i den forbindelse innføres en tydeligere skilting og markering av slike lasteplasser samt sikres en god overvåking for å hindre at de blir brukt til personbilparkering.

Hittil har planarbeid sviktet godstransporten til fordel for elbiler. Dersom vi skal få ned utslippene fra godstransporten må fremføringen skje uhindret. I tillegg må selvfølgelig bransjen bidra med de mest miljøvennlige kjøretøyer.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

SJØTRANSPORT/20. februar 2018

Kystverkets handlingsprogram 2018 – 2029 er vedtatt

Etter en ekstern høringsrunde er Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 nå vedtatt. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og Stad skipstunnel. Les hele saken

Til toppen