Byregjeringen med ny klima- og energistrategi

Byregjeringen med ny klima- og energistrategi

Oslos klimagassutslipp har økt med 15 % siden 1990. Nå samles byregjeringen bak en plan som skal halvere utslippene innen 2020. Strategien er fordelt på 3 områder: transport, energiproduksjon og bygg.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Dette er Parisavtalen gjennomført i praksis. Vi følger opp det vi gikk på valg på, at Oslo skal ta ansvar i klimapolitikken. Klimatiltak ikke er noe noen andre skal gjøre, et annet sted til en annen tid, sier byråd for Miljø og Samferdsel, Lan Marie Ngyuen Berg (MDG).

Klimakutt 2020

I går vedtok byregjeringen klima- og energistrategien «Klimakutt 2020». Strategien består av et grundig utredningsarbeid, med en konkret plan for å redusere klimagassutslippene i Oslo. Energibruken innenfor ulike sektorer har blitt undersøkt, både innen transport, bygg, ressursutnyttelse og energiproduksjon og -distribusjon, og følges opp med tiltak innen hver sektor.

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), er glad for at Klimakutt2020 har er en helhetlig tilnærming til hva som skaper en god by, samtidig som klimautfordringene tas på alvor.

– Oslo vokser med Molde by annet hvert år. Det gjør at vi må tenke nytt – vi må drive smartbyutvikling, fortette langs kollektivknutepunkt, bygge plusshus og lage moderne transportløsninger. Det gjør at Oslo vil bli mer klimavennlig, men jeg tror også vi skaper en bedre by å bo og oppholde seg, sier Marcussen. Det er Berg helt enig i:

Klimapolitikken

– Klimapolitikken vil ikke bare gi reduserte klimagassutslipp, men vil også bety mer liv i byen, renere luft, flere sykkelveier og enda bedre kollektivtransport. Klimakutt2020 er en videreutvikling av et arbeid som ble startet av det forrige byrådet i Oslo, sier Berg.

På spørsmål om hva som er nytt med denne strategien, kommer det tydelig fra Berg:

– Vi har satt opp tempoet kraftig i klimaarbeidet. Samtidig gjør vi en tydeligere prioritering av fotgjengere, syklister og kollektivreisende, over privatbiler. Nå tar vi byen tilbake til menneskene.

Marcussen er glad for at en samlet byregjering stiller seg bak strategien, og at de ulike byrådene er tett involvert i klimaarbeidet.

Hele strategien som består av 16 satsinger fordelt på 3 områder (byutvikling/transport, bygg og energiproduksjon/energidistribusjon) finner du her.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen