CargoNet med ny togpendel til Skåne

CargoNet med ny togpendel til Skåne

CargoNet oppretter nå et nytt togpar som gir nye forbindelser mellom Norge og kontinentet. Mellom Alnabru i Oslo og Trelleborg kan 100 trailere ukentlig fraktes hver veg fra 3.september.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Bakgrunnen er den store veksten i biltrafikken over Svinesund og at vi har blitt oppfordret til å sette i gang en slik togpendel mellom Alnabru og Skåne, forteller Carl Fredrik Karlsen som er kommersiell direktør i CargoNet.

Stor interesse

Fra 3.september vil CargoNet kjøre sitt nye godstog for containere og semihengere fra Alnabru til Trelleborg havn mandag onsdag og lørdag, med retur nordover tirsdag, torsdag og søndag. -Vi opplever allerede en stor interesse i markedet for denne løsningen, sier Karlsen. – Vi vil videreutvikle dette framover mot neste år, legger han til.

Hele Europa

Fra Trelleborg havn er det videre forbindelser til og fra Tyskland, Polen og Baltikum. Det er også inngått et samarbeid med togselskapene Kombiverkehr og Hupac i Tyskland og Sveits som gir muligheter for videreforsendelser i deres nettverk over hele kontinentet. Administrerende direktør Arne Fosen i CargoNet sier de ser på dette som en milepæl i sin satsing på å få gods over fra bil til bane allerede før bilene kommer til Norge. Planen er å utvide tilbudet til også å gjelde Malmø fra neste år.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen