Fremtidens energistasjon: Om noen uker vil Circle K på Kjerlingland ha en kombinasjon 26 hurtigladere for ulike typer elbiler, åtte fyllepunkter for personbiler og to fyllepunkter for lastebiler. På lengre sikt skal antallet hurtigladere øke til 50.
Fremtidens energistasjon: Om noen uker vil Circle K på Kjerlingland ha en kombinasjon 26 hurtigladere for ulike typer elbiler, åtte fyllepunkter for personbiler og to fyllepunkter for lastebiler. På lengre sikt skal antallet hurtigladere øke til 50. (Foto: Circle K)

Circle K tidobler ladekapasiteten

I løpet av 2020 vil Circle K doble antall ladesteder, firedoble antall ladepunkter og tidoble ladekapasiteten i sitt norske stasjonsnettverk.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Vi skal bli den foretrukne ladedestinasjonen for alle elbiler, sier Christoffer Sundby, Norgessjef i Circle K.

I høst åpner nye hurtigladere på en rekke Circle K-stasjoner i Norge, og installasjonsarbeidene er allerede i gang på flere stasjoner.

Dette inkluderer minst seks stasjoner med ladere fra det europeiske hurtigladenettverket IONITY. De nye hurtigladerne fra IONITY kan lade med en maksimal hastighet på 350 kilowatt, men kan også benyttes av biler med lavere ladekapasitet.

Når IONITY-laderne settes i drift på Circle K Kjerlingland (ved Lillesand i Agder) i løpet av oktober blir dette det største universelle ladestedet i Norge med 26 hurtigladere og et ladetilbud som dekker de fleste elbiler.

Samtidig vil den første IONITY-langdistansekorridoren i Norge mellom Oslo og Stavanger settes i drift før jul med ladere på Circle K Sira (Flekkefjord), Circle K Kjerlingland (Lillesand) og Circle K Ringdalskogen (Larvik). I løpet av 2019 vil IONITY sette opp ladepunkter på i alt 18 av Circle Ks stasjoner i Norge.

  Foto: Cirkle K

Circle K vil denne høsten også trappe opp utrullingen av egne ladere betraktelig. Dette vil være med en kombinasjon av 50 kW og 150 kW. Denne kombinasjonen vil være gjennomgående når flere egne ladere rulles ut i nettverket.

Fra før har Circle K hurtigladere på 60 av sine energistasjoner, inkludert 16 med Circle K-ladere, og en rekke stasjoner med Tesla og Grønn Kontakt.

Ambisjonen som ble satt i vår er å doble antall ladelokasjoner innen midten av 2020. Det skal etableres flere ladere per stasjon, som betyr en firedobling av antall ladepunkter innen samme tidshorisont. Dette innebærer 450 til 500 ladere totalt på Circle K i Norge. Videre skal det bygges raskere ladere. Totalt sett vil dette gi en tidobling av ladekapasitet (effekt) i det norske nettverket.

– Vi synes det er veldig bra at Circle K trapper opp sin satsing på hurtiglading betydelig. I dag kan rundt 1.500 elbiler lade samtidig i Norge, og Circle K vil bidra til at dette tallet øker raskeresier seniorrådgiver Ståle Frydenlund i Norsk Elbilforening.

Enklere lading

Målet er at det i fremtiden vil være like enkelt å lade elbilen som det er å fylle flytende drivstoff. Circle K jobber aktivt med å nedkjempe rekkeviddeangst, ladeangst og barnesykdommene som preger pionerperioden for elbiler i Norge. Nå løfter vi hastighet, kundeopplevelse og utbredelse av hurtigladere i Norge.

– Vi er klare for å levere både det kundene etterspør – enkel lading - og det myndighetene etterspør – at vi bidrar til å nå de ambisiøse målene om nullutslippsbiler og klimagassreduksjon. Det er mulig å gjøre dette kommersielt, slik myndighetene har satt som premiss i sin klimastrategi. Dette forutsetter fornuftig utforming av modeller for nettleie – vi er klare for å betale for vår belastning, men ikke for å subsidiere andres, avslutter Sundby.

Utrullingsplan for ladere på Circle K høsten 2018:

IONITY

  • Circle K Kjerlingland: 8 
  • Circle K Gol: 6
  • Circle K Ringdalskogen: 8
  • Circle K Sira: 6
  • Circle Dal: 8
  • Circle K Dombås: 6

Circle K-ladere med utvidet kapasitet fra 50 til 150 kW

  • Circle K Økern: 6
  • Circle K Fjellhamar: 4

I tillegg vil de erstatte eksisterende Circle K ladere på 14 stasjoner med nye ladere for å forbedre oppetid og gjøre det enklere for kunden.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen