Fremtidens energistasjon: Om noen uker vil Circle K på Kjerlingland ha en kombinasjon 26 hurtigladere for ulike typer elbiler, åtte fyllepunkter for personbiler og to fyllepunkter for lastebiler. På lengre sikt skal antallet hurtigladere øke til 50.
Fremtidens energistasjon: Om noen uker vil Circle K på Kjerlingland ha en kombinasjon 26 hurtigladere for ulike typer elbiler, åtte fyllepunkter for personbiler og to fyllepunkter for lastebiler. På lengre sikt skal antallet hurtigladere øke til 50. (Foto: Circle K)

Circle K tidobler ladekapasiteten

I løpet av 2020 vil Circle K doble antall ladesteder, firedoble antall ladepunkter og tidoble ladekapasiteten i sitt norske stasjonsnettverk.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Vi skal bli den foretrukne ladedestinasjonen for alle elbiler, sier Christoffer Sundby, Norgessjef i Circle K.

I høst åpner nye hurtigladere på en rekke Circle K-stasjoner i Norge, og installasjonsarbeidene er allerede i gang på flere stasjoner.

Dette inkluderer minst seks stasjoner med ladere fra det europeiske hurtigladenettverket IONITY. De nye hurtigladerne fra IONITY kan lade med en maksimal hastighet på 350 kilowatt, men kan også benyttes av biler med lavere ladekapasitet.

Når IONITY-laderne settes i drift på Circle K Kjerlingland (ved Lillesand i Agder) i løpet av oktober blir dette det største universelle ladestedet i Norge med 26 hurtigladere og et ladetilbud som dekker de fleste elbiler.

Samtidig vil den første IONITY-langdistansekorridoren i Norge mellom Oslo og Stavanger settes i drift før jul med ladere på Circle K Sira (Flekkefjord), Circle K Kjerlingland (Lillesand) og Circle K Ringdalskogen (Larvik). I løpet av 2019 vil IONITY sette opp ladepunkter på i alt 18 av Circle Ks stasjoner i Norge.

  Foto: Cirkle K

Circle K vil denne høsten også trappe opp utrullingen av egne ladere betraktelig. Dette vil være med en kombinasjon av 50 kW og 150 kW. Denne kombinasjonen vil være gjennomgående når flere egne ladere rulles ut i nettverket.

Fra før har Circle K hurtigladere på 60 av sine energistasjoner, inkludert 16 med Circle K-ladere, og en rekke stasjoner med Tesla og Grønn Kontakt.

Ambisjonen som ble satt i vår er å doble antall ladelokasjoner innen midten av 2020. Det skal etableres flere ladere per stasjon, som betyr en firedobling av antall ladepunkter innen samme tidshorisont. Dette innebærer 450 til 500 ladere totalt på Circle K i Norge. Videre skal det bygges raskere ladere. Totalt sett vil dette gi en tidobling av ladekapasitet (effekt) i det norske nettverket.

– Vi synes det er veldig bra at Circle K trapper opp sin satsing på hurtiglading betydelig. I dag kan rundt 1.500 elbiler lade samtidig i Norge, og Circle K vil bidra til at dette tallet øker raskeresier seniorrådgiver Ståle Frydenlund i Norsk Elbilforening.

Enklere lading

Målet er at det i fremtiden vil være like enkelt å lade elbilen som det er å fylle flytende drivstoff. Circle K jobber aktivt med å nedkjempe rekkeviddeangst, ladeangst og barnesykdommene som preger pionerperioden for elbiler i Norge. Nå løfter vi hastighet, kundeopplevelse og utbredelse av hurtigladere i Norge.

– Vi er klare for å levere både det kundene etterspør – enkel lading - og det myndighetene etterspør – at vi bidrar til å nå de ambisiøse målene om nullutslippsbiler og klimagassreduksjon. Det er mulig å gjøre dette kommersielt, slik myndighetene har satt som premiss i sin klimastrategi. Dette forutsetter fornuftig utforming av modeller for nettleie – vi er klare for å betale for vår belastning, men ikke for å subsidiere andres, avslutter Sundby.

Utrullingsplan for ladere på Circle K høsten 2018:

IONITY

  • Circle K Kjerlingland: 8 
  • Circle K Gol: 6
  • Circle K Ringdalskogen: 8
  • Circle K Sira: 6
  • Circle Dal: 8
  • Circle K Dombås: 6

Circle K-ladere med utvidet kapasitet fra 50 til 150 kW

  • Circle K Økern: 6
  • Circle K Fjellhamar: 4

I tillegg vil de erstatte eksisterende Circle K ladere på 14 stasjoner med nye ladere for å forbedre oppetid og gjøre det enklere for kunden.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen