Dachser - beste merkevare i logistikkbransjen

Dachser - beste merkevare i logistikkbransjen

I bransjebladet «Verkehrundshau» sin Image Ranking 2016 vant Dachser priser i kategoriene «General load forwarding and groupage freight services» og «Food and consumer goods logistics» som den mest vellykkede merkevaren i logistikkbransjen.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

[factbox id="1"]

Fikk førsteplass i to kategorier

Dachser er populær blant innkjøpere av logistikktjenester i Tyskland. I «Image Ranking» som bransjebladet «Verkehrsrundschau» lager annenhvert år, fikk Dachser førsteplass i to kategorier. I kategorien «General load forwarding and groupage freight services» ga innkjøpere av logistikktjenester Dachser 738 av totalt 1000 mulige poeng, og i kategorien «Food and consumer goods logistics» fikk Dachser 747 poeng, noe som sikret firmaet topplassering i kåringen.

- Vi er veldig fornøyde med at vi har klart å forsvare begge Image-prisene igjen, sier Bernhard Simon. Utmerkelsene viser at vår innsats for å levere kvalitet, ekspertise og gode tjenester blir tatt godt imot. Samtidig motiverer det oss til å fortsette vårt målrettede arbeid, Chief Executive Officer (CEO) hos Dachser.

Leverandørs rykte spiller en viktig rolle

96 % av de deltakende beslutningstakerne innen logistikk fra industri og handel mener at en leverandørs rykte spiller en viktig rolle når man skal velge transport- og logistikkpartnere. De sa også at en logistikkpartners image i hovedsak avgjøres av tre faktorer: forholdet mellom pris og tjeneste,kvalitet og kundeservice. En faktor som er nesten like viktig, er at leverandøren overholder alle offentlige standarder og bestemmelser, samt bedriftens egne retningslinjer.

Markedsundersøkelse

Markedsundersøkelsesleverandøren Kleffmann, fra Lüdinghausen i Tyskland, ble leid inn på vegne av «Verkehrsrundschau». Kleffmann spurte 400 beslutningstakere hos tyske industri- og handelsbedrifter (innkjøpere av logistikktjenester) om de 79 viktigste merkevarenes image og gjenkjennelighet innen fem logistikksektorer. Undersøkelsen har fått tittelen «Image Ranking for Transport and Logistics Services in 2016», og den vurderer også imaget til små og mellomstore speditører med regional virksomhet i de individuelle undermarkedene. I tillegg vurderer den ryktet til de 15 viktigste europeiske logistikkregionene.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen