Dachser holder stø kurs

Dachser holder stø kurs

Dachser rapporterer sterk organisk vekst for regnskapsåret 2015. Konserninntektene økte med 6,5 prosent til 5,64 milliarder euro.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Forsendelsene økte med 4 prosent til 78,1 millioner, mens antall tonn økte med 5,2 prosent til 37,3 millioner tonn. De viktigste bidragsyterne til den positive utviklingen var veitransport av mat og industrivarer i Europa.

- Vi høstet gevinsten av våre langsiktige investeringsprinsipper og vekststrategier, som vi gjennomfører konsekvent i hele selskapet, forklarer Bernhard Simon, CEO i Dachser.

- Europeisk eksport forblir vekstmotoren vår, i tillegg til løsninger som kombinerer vei-, fly- og sjøtransport på en intelligent måte. Men fremfor alt respekterer kundene våre det konsekvente fokuset vi har på kvalitet, legger Simon til.

Forretningstrendene i detalj

Innenfor forretningsområdet Road Logistics, som står for 72 prosent av Dachsers omsetning, fortsetter Dachser European Logistics (EL) å dra fordeler av eksport som en vekstmotor. Dachser omsatte for 3,433 milliarder euro (+ 5,5 prosent) i 2015 fra transport og lagring av industrivarer. Antall forsendelser og transporterte tonn økte med henholdsvis 3,8 prosent og 4,2 prosent.

- Takket være ekstremt kompetent og fleksibel manøvrering i markedet, som var vanskelig i Europa i år, var vi i stand til å vokse i alle regionale forretningsenheter for veitransport, sier Bernhard Simon.

I tillegg til sterke eksportdrevne resultater i Tyskland og Frankrike, hadde også forretningsenhetene EL North Central Europe og EL Iberia tosifrede vekstrater.

- Å endre Azkars retning mot europeisk virksomhet har gitt svært gode resultater. Vi klarte å vinne tilliten til store kunder, og samtidig investere i nye markeder. Det siste året har vi oppgradert 48 iberiske virksomheter når det gjelder transport av farlige materialer, og på den måten fått tilgang til den spanske kjemiske industrien, som er både robust og eksportrettet, sier Bernhard Simon.

Med en omsetningsvekst på 8,1 prosent til 741 millioner euro, har Dachser Food Logistics utviklet seg til å bli vekstlederen. På nasjonalt nivå kan suksessen til matlogistikken stort sett tilskrives den sterke posisjonen til forbruksvarer i Tyskland. Det europeiske matvarenettverket utviklet seg imidlertid også når det gjelder frakt av matvarer over landegrensene. Med 13 partnere, åtte faste forretningsforbindelser og regelmessige transportlinjer mellom 29 land, har dette matvarenettverket den største dekningen i Europa.

- Vi bidrar til selskapets suksess ved å investere i nettverket. Vi har åpnet et nytt avdelingskontor i Erlensee, i nærheten av Frankfurt, som også vil fungere som en sentral hub for matvaretransport i Europa, sier Bernhard Simon.

Dachser Air & Sea Logistics hadde en omsetningsvekst på 8 prosent, og bidro med totalt 1,599 milliarder euro til konserninntektene i 2015.

- Vi er allerede etablert i verdens viktigste økonomiske sentre, enten direkte eller gjennom partnere, slik at vi i fjor ikke utvidet vårt geografiske nettverk betydelig, forklarer Bernhard Simon.

- I stedet fokuserer vi på standardiserte prosesser, integrerte IT-systemer og nære forbindelser til det europiske nettverket for veitransport. Vi ønsker å tilby kundene våre globale logistikkløsninger for distribusjon og innkjøp fra én enkelt kilde, det vi kaller Dachser Interlocking, legger Simon til.

Bernhard Simon kunngjorde større investeringer for inneværende år:

- Etter å ha investert 81 millioner euro i fjor, vi vil investere rundt 125 millioner euro i 2016. Noe av disse pengene vil gå til informasjonsteknologi og teknisk utstyr. Men som i tidligere år vil brorparten investeres i vårt europeiske veitransportnettverk, der vi skal bygge eller utvide logistikkanlegg i Østerrike, Frankrike, Tyskland og Polen.

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

BOMPENGER/21. februar 2019

– Dette er bare bompenger på en ny måte

Stortinget bestemte seg tirsdag for å bestille «en utredning av ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning». – Vi er overrasket og skuffet. Dette løser ikke noe som helst, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF. Les hele saken

Til toppen