Danske NTG kjøper den nordiske road-virksomheten i Itella Logistics

Danske NTG kjøper den nordiske road-virksomheten i Itella Logistics

Posti Group selger Itella Logistics’ road-virksomhet i Skandinavia og den internasjonale fraktvirksomheten i Finland til NTG (Nordic Transport Group A/S).

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

I samsvar med sin strategi om å forbedre lønnsomheten i bedriften har det finske statseide Posti Group nå solgt road-virksomheten i Skandinavia samt den internasjonale road- air- and sea-virksomheten i Finland til det danske selskapet Nordic Transport Group A/S (NTG).

Salget omfatter ikke Posti’s virksomheter i Finland, Baltikum og Russland. Posti vil i framtiden tilby logistikktjenester i Finland i form av pakketjenester og bedriftenes transporttjenester og forsyningskjedeløsninger. Posti fortsetter også pakkevirksomheten i Sverige som er i vekst i forbindelse med netthandelen, samt de eksisterende lagringstjenestene i Norge. I fremtiden vil Posti tilby sine internasjonale frakttjenester gjennom sitt nettverk av agenter og samarbeidspartnere.

- Salget er et ledd i strategien for å oppnå bedre lønnsomhet i Posti. I fjor gjennomførte vi en endring av virksomheten i Skandinavia hvor vi spisset fokuset mot utviklingen av road-transport i Norden. Ved bedriftssalget vil NTG (Nordic Transport Group A/S) bli en viktig samarbeidspartner for Posti. Med et samarbeid med NTG og andre internasjonale aktører, kan vi tilby kundene våre tjenester i høy klasse, også når det gjelder frakt, sier Jukka Rosenberg, leder for Postis pakke- og logistikktjenester.

Planen er å gjennomføre salget i løpet av andre kvartal i 2015. Partene offentliggjør ikke salgsprisen.

Endringene gjelder totalt omtrent 140 personer i Sverige, Norge og Danmark samt 50 personer i Finland. I forbindelse med salget vil totalt 190 ansatte overføres til NTG (Nordic Transport Group A/S). I Norge vil all Road-virksomhet driftes under det nye selskapet NTG Road Norway AS allerede fra 1. mai 2015 og er dermed en utfyllende del av NTG’s nettverk i Europa.

Posti utvidet virksomheten til Norden i 2005 som en del av internasjonaliseringsstrategien for logistikken. Den økonomiske nedgangstiden og den harde konkurransen i bransjen har likevel svekket lønnsomheten i denne investeringen. Ifølge den nye strategien skal Posti øke fokuset i road-transporten på Finland, Russland og Baltikum. I Skandinavia opererer Posti under navnet Itella Logistics.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen