ENKLERE: Den nye avgiften følger forsikringsavtalen på bilen og gjør at du kan dele opp avgiften i flere terminer.
ENKLERE: Den nye avgiften følger forsikringsavtalen på bilen og gjør at du kan dele opp avgiften i flere terminer. (Foto: NAF)

Den gamle årsavgiften er borte; erstattes av enklere løsning

Årsavgiften for kjøretøy legges om og vil fra 2018 faktureres via bilforsikringen. - Det gjør at du kan dele opp avgiften gjennom året, noe som vil forenkle og gi større fleksibilitet for bileiere, sier kommunikasjonssjef i NAF Inger Elisabeth Sagedal.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

2017 er altså siste året årsavgiften for kjøretøy kreves inn, og forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn trafikkforsikringsavgift til staten fra 1. januar 2018.

— Den nye avgiften vil følge forsikringsavtalen på bilen. Trafikkforsikringsavgiften skal bare betales for den tiden kjøretøyet er forsikret. Bileier slipper derfor å betale avgift dersom bilen avregistreres og forsikringen stanses. For eksempel dersom bilen ikke brukes i vinterhalvåret, sier Sagedal.

Ved avregistrering må skiltene leveres inn - de kan ligge inntil 6 måneder uten at det koster noe å få de ut igjen, utover dette blir ilagt et gebyr på 140 kroner. Du kan alltids ringe trafikkstasjonen og få utsatt disse 6 månedene.

Forsikringsavgiften du nå skal betale gjelder for perioden fra 1.januar 2018 til neste fornyelse av din forsikring i 2018.

Du har ulike betalingsmuligheter

Trafikkforsikringsavgiften som vises i forsikringsoversikten og i forsikringsbeviset, er for ett helt år, men på fakturaen vil du finne det beløpet som skal betales frem til neste fornyelse av forsikringen. Avgiften vil etter dette følge samme periode som forsikringen din.

Betaler du forsikringen i månedlige terminer, vil forsikringsselskapet automatisk dele også den nye avgiften inn i 12 terminer. Hvis du i dag betaler forsikringsavtalen én gang per år, vil den nye avgiften bli lagt til som en engangssum. Men da kan du enkelt velge 12 terminer om du ønsker det. Den som vil, kan med andre ord, unngå én stor, årlig faktura som i dag.

Du kan velge å ha avtalegiro med månedlige trekk: Avgiften fordeles da jevnt på trekkene fra og med siste trekk i 2017.

Du kan velge å betale forsikringen med giro ved hovedforfall: Du betaler avgiften fra 1. Januar 2018 sammen med forsikringspremien. Så regningen for 2018 vil komme når du ordinært har hovedforfall på forsikringen.

Du kan velge å dele opp betalingen i flere terminer: Avgiften for perioden fra 1.januar 2018 vil da fordeles på alle terminer. Undersøk terminbeløpet og hvorvidt det tilkommer et termintillegg eller ikke.

Beløpsgrense ved avtalegiro: Husk å sikre at beløpsgrensen du har i banken er høy nok, slik at de månedlige trekkene faktisk blir trukket. Ta kontakt med banken din om du er i tvil.

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

BOMPENGER/21. februar 2019

– Dette er bare bompenger på en ny måte

Stortinget bestemte seg tirsdag for å bestille «en utredning av ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning». – Vi er overrasket og skuffet. Dette løser ikke noe som helst, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF. Les hele saken

Til toppen