Denne ferja tilrettelegges for å teste ut nullutslippsløsninger
(Foto: Tor Arne Aasen)

Denne ferja tilrettelegges for å teste ut nullutslippsløsninger

Med 5,25 millioner fra Enova skal MF Ole Bull bli diesel-elektrisk og utstyres med batteri. Dette gjør at ferja i neste omgang kan bli testplattform for ny klimateknologi.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Utenfor Åsane i Bergen drifter Osterøy ferjeselskap ferjesambandet Breistein–Valestrandsfossen med MF Ole Bull. Neste høst får ferja to elektromotorer og en batteripakke på 224 kWh. Batteriene fullades fra land om natten og vil bidra til at hjelpemotorene ikke lenger trengs for å betjene hotelldriften.

100 000 liter diesel spart – bare starten

Ombyggingen vil kutte dieselforbruket med nærmere 100 000 liter i året. Ifølge rederen er dette imidlertid bare et første steg mot å bli helt utslippsfri:

– Vi tar sikte på full-elektrisk drift fra 2021 eller 2022, enten gjennom å utvide batterikapasiteten eller ved å ta i bruk andre nullutslippløsninger. Dette er kanskje den mest ideelle passasjerbåten i Norge å prøve ut hydrogen på. Det er et energikrevende samband med avganger hvert kvarter. Ferja har et åpent og enkelt design som gjør det forholdsvis greit å tilrettelegge for å teste teknologier som hydrogen under reelle driftsforhold med hensyn til sikkerhet, funksjonalitet og kapasitet, slik at vi kan sikre gode løsninger som fungerer i praksis, sier teknisk sjef Ove Normann i Osterøy ferjeselskap.

MF Ole Bull ved Valestrand fergekai. Foto:  Tor Arne Aasen

Enova støtter ombyggingen med 5 255 000 kroner, og legger vekt på ferjas rolle som testplattform for nye teknologier:

– Det kan være utfordrende å finne gode muligheter for å teste ny og uprøvd teknologi på ferjer, da det vanligvis er aktuelt kun i tilknytning til offentlige anbud. Det er derfor gledelig at vi her har å gjøre med et meget fremoverlent rederi som ønsker å bruke sitt private samband som en arena for å teste ut fremtidsrettet teknologi. Det er akkurat slike aktører vi er avhengig av om Norge skal lykkes med omstillingen mot lavutslippssamfunnet, sier konstituert markedssjef Petter Hersleth i Enova.

Klar for hybriddrift i 2019

– Vi har nå signert kontrakt med bank og er i sluttforhandlinger med to verft. Det kunne vi ikke gjort uten midlene fra Enova. Dette forplikter, og vi skal levere. Tilsagnet fra dem betyr mye for muligheten vår til å bidra i den grønne omstillingen ved å utnytte eksisterende materiell med miljøvennlig fremdrift. Det gjenspeiler vår filosofi om at gjenbruk er en av nøklene til det grønne skiftet. Nå ser vi frem mot ombygging i september/oktober neste år, sier daglig leder Helge Kalvenes i Osterøy ferjeselskap.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen