Det beste tilgjengelige klimaalternativet

Det beste tilgjengelige klimaalternativet

Ved å erstatte diesel med flytende naturgass eller biogass, kan CO2-utslippene fra tunge lastebiler reduseres betydelig.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Flytende naturgass (LNG) brukes i dag først og fremst i industriell drift, men har svært gode forutsetninger for å bli et konkurransedyktig kjøretøydrivstoff med betydelige miljøfordeler. Dette mener Volvo Trucks, som nå har intensivert utviklingen av gassdrevne lastebiler for tung region- og langtransport.

EU-forskrift

Å redusere klimautslipp fra tung kommersiell trafikk er en utfordring som engasjerer politikere og transportinnkjøpere, fraktselskaper og kjøretøyprodusenter. I mai presenterte EU en forskrift som krever en erklæring av CO2-tallene fra tunge kjøretøyer fra og med 2019, med mål om å redusere CO2-utslippene.

[img id="1"]

- Mange av kundene våre, og deres kunder igjen, jobber allerede målrettet for å redusere miljøavtrykkene sine. Denne forskriften vil føre til lavere utslipp, og vi ser en tydelig mulighet for å øke markedsandelen for LNG som et ledd i denne løsningen. Visjonen vår er at lastebiler fra Volvo skal være utslippsfrie, men dette oppnår vi ikke med én enkelt løsning, men snarere gjennom flere parallelle løsninger, sier Lars Mårtensson, miljø- og innovasjonsansvarlig i Volvo Trucks.

Flytende gass er det beste

Naturgass er åpenbart et fossilt drivstoff, men det kan produsere 20 % lavere CO2-utslipp enn diesel. Hvis biogass brukes i stedet, kan klimapåvirkningen reduseres med opptil 100 %.

Ved å bruke metan i flytende form (LNG - Liquefied Natural Gas) er det mulig å frakte større mengder drivstoff, og dermed sikre de nødvendige kjørelengdene for langtransportoppdrag. Både naturgass og biogass består først og fremst av metan, som er en potent klimagass. Dette gjør at det er svært viktig å minimere risikoen for gasslekkasjer under transport, påfylling og drift av kjøretøyet.

Mens biogass hittil bare produseres i begrensede menger, er naturgass svært tilgjengelig på lang sikt globalt sett. Dette er en viktig forutsetning for storstilt utbygging, og det samme er et konkurransedyktig prisnivå. I mange europeiske land koster naturgass mindre enn diesel. En strategi for å bygge ut LNG-infrastrukturen er også med i EU-kommisjonens og medlemslandenes handlingspakker for å sikre Europas energitilførsel i på lang sikt.

- Alt i alt gjør dette at flytende gass er det beste, lett tilgjengelige klimaalternativet på markedet for lang- og tungtransport. Nå trenger vi gassdrevne lastebiler som kan konkurrere med diesel når det gjelder ytelse og drivstofforbruk, samt fortsatt utbygging av LNG-infrastrukturen. Vi har sett store fremganger innenfor begge områdene, sier Lars Mårtensson.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen