Det blir dyrere godstransport i 2018
(Foto: Schenker)

Det blir dyrere godstransport i 2018

Varelevering blir dyrere i 2018. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 vil føre til økte kostnader for godstransport.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Manglende  opprusting av godsterminaler og banenettet for godstransport samt innføring av kjøreveiavgifter for godstog fører til at det blir dyrere å frakte gods med jernbanen. Det vil være langt frem til vi får et pålitelig og stabilt system for godstransport med jernbanen i Norge. Alnabruterminalen avspises fortsatt med "smuler" i stedet for en total opprusting og modernisering.

Dyrere veitransport

Veitransport vil også bli dyrere som følge av økende bom- og ferjeavgifter og vanskeligere tilrettelegging for godstransport i byområder. Det videreføres bytiltak, men de er kun rettet mot persontransport.

For næringslivet betyr dette høyere kostnader til varelevering, som igjen må tas ut i høyere varepriser til forbrukere.

Transportører og sjåfører fra andre land

Det har blitt vanskeligere å skaffe nok yrkessjåfører de senere årene. Manglende satsing på offentlig utdanning av yrkessjåfører vil bare forsterke denne utviklingen og kreve økt bruk av utenlandske lastebiler i Norge.

DB Schenker har bygget opp en egen europeisk portal for transportører "Drive4Schenker" der transportører kan registrere hva de kan tilby og få oppdrag. DB Schenker vil på den måten kunne benytte transportører og sjåfører fra andre land etter behov.

I Norge vil det uansett være behov for et stort antall transportører og sjåfører i årene fremover. Følgelig må utdanningen av sjåfører i Norge forsterkes.

En bedre infrastruktur

Transportnæringen er viktig for både nasjonale markeder, eksport og import. En bedre infrastruktur for godstransport blir enda viktigere dersom det blir ny fart i den økonomiske utviklingen. Manglende pålitelig transportkapsitet kan få stor betydning for næringslivet.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen