Det første autonome, hel-elektriske containerskipet
(Illustrasjon: Yara)

Det første autonome, hel-elektriske containerskipet

Yara og Kongsberg Gruppen tar teten i konkurransen om å utvikle verdens første førerløse og hel-elektriske containerskip. Selskapene bygger nå et autonomt konsept på Herøya som skal sørge for at skip fortøyes, lastes og losses automatisk og elektrisk. Enova bidrar med 133 millioner kroner i støtte til prosjektet.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Dersom de lykkes, betyr dette ei ny tid for godstransport til sjøs, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Ved Herøya industripark i Telemark produserer Yara mineralgjødsel. Noe av gjødselen fraktes i dag videre med bil til containerterminaler i Brevik og Larvik. Enova har nå gitt tilsagn om 133,6 millioner kroner i støtte til et hel-elektrisk, selvkjørende containerskip som skal erstatte disse biltransportene.

– Interessen for autonom transport er stor, men samtidig er mange skeptiske til om det er mulig i praksis og om det er trygt. Det aller viktigste dette prosjektet vil bidra til, er å vise at selvkjørende godstransport til sjøs er gjennomførbart, og gir de effektene vi ønsker, sier Nakstad i Enova.

Spredningspotensiale

Det finnes i dag ingen helautonome fartøy i verden og det er få hel-elektriske båter. Samtidig er det bred interesse for et slikt konsept, og spredningspotensialet er derfor stort.

Skipet, som får navnet Yara Birkeland, har en kapasitet på 105 TEU (tyvefots containere) og vil erstatte ca. 40 000 årlige lastebilturer med en kjørt distanse på rundt en million kilometer. Løsningene på sjø og land kutter til sammen 750 tonn CO2 i året og reduserer energibruken betraktelig.

Godt samarbeid

Yara har gjort beregninger som viser at en flytting av gods fra vei til sjø ikke vil være lønnsom før både fartøy og logistikk både er helelektrisk og helautonomt. Tilsagnet fra Enova bidrar til å senke den økonomiske risikoen ved prosjektet.

- For oss i det private næringsliv er det en nødvendig trygghet å ha myndighetene ved vår side når vi utvikler ny teknologi og skaper nye næringer. Det gir oss mulighet til å være vågale. Yara Birkeland er et svært godt eksempel på offentlig-privat samarbeid i praksis, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

Baner vei

Rundt en tredel av klimagassutslippene i Norge er tilknyttet transport. Enova arbeider for omstillingen til lavutslippssamfunnet, og Enova-sjefen mener Yaras innovative logistikk-konsept blir et stort steg framover på veien:

– På veien mot lavutslippssamfunnet må transportutslippene ned mot tilnærmet null. Da behøver vi prosjekter som er i stand til å endre markedet – prosjekter som har potensial til å bane vei for andre og øke takten på omstillingen i sin sektor. Det er akkurat det vi tror verdens første autonome og hel-elektriske containerskip vil gjøre.

Det selvkjørende skipet utfordrer også regelverket, eller rettere sagt mangelen på regelverk. Yara er i god dialog med Sjøfartsdirektoratet og Kystverket om nødvendige dispensasjoner for å kunne sjøsette et skip uten mannskap.

– Erfaringene fra Yara-prosjektet blir viktige i utformingen av et nasjonalt regelverk for autonome fartøy. Det gjør farvannet mer forutsigbart for framtidige fartøy. Da snakker vi markedsendring! sier Nakstad.

Det er Kongsberg Gruppen som utvikler og leverer det autonome utstyret. Skipet sjøsettes etter planen rundt årsskiftet 2018/2019, og vil i starten være bemannet.

FOSSILFRI/ 8. november 2018

Store norske selskaper vil ha fossilfrie tyngre kjøretøy

På Zerokonferansen i 2017 forpliktet et knippe av Norges største selskaper seg til å etterspørre utslippsfrie personbiler og lette varebiler. I forbindelse med årets Zerokonferanse tar de et skritt videre og vil etterspørre også tyngre fossilfrie kjøretøy. Samtidig ber de om forsterkede politiske virkemidler for å få far på utrullingen. Les hele saken

Til toppen