DHL Express ruller ut grønn logistikk på Vestlandet
(Foto: DHL)

DHL Express ruller ut grønn logistikk på Vestlandet

DHL Express har for alvor satt sykkeldistribusjon på kartet på Vestlandet. I løpet av første uka i november har DHL Express lansert varetransport på lastesykkel i både Bergen og Stavanger sentrum.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Deutsche Post DHL Group har miljømål om null utslipp innen år 2050, samt delmål om at 70 % av alle «First Mile & Last Mile»-leveringer skal gjennomføres med rene distribusjonsløsninger innen år 2025. Miljøvennlig og effektiv varetransport gjør behovet for biltrafikk mindre, samt reduserer klimautslippene. Fra før har DHL Express innført sykkeldistribusjon både i Oslo og Kristiansand.

DHL Express har etablert sykkeldepot sentralt i både Bergen og Stavanger som fungerer som base for sykkeldistribusjonen. Her fylles gods på hver morgen etter at selskapets nettverksfly har ankommet henholdsvis Flesland og Sola, og dagens innkommende volum er sortert på de to terminalene. El-bil blir så benyttet til transport mellom terminal og sykkeldepot.

Lastesykkelen er en spesialbygget, ergonomisk elsykkel med utbyttbar konteiner som har plass til 1 m3 med pakker, og den tåler 150 kg. Rekkevidden er fem mil med to batterier og maksfarten er 25 km/t. Sykkelen er produsert i Sverige og spesialbygget for distribusjon av pakker i byer og bynære strøk iht DHL Express sitt konsept, som foreløpig har seks sykler av denne typen i Norge.

Kolli opp til 5 kg

I Bergen betjener sykkelkureren primært sentrumsområdet. Nå i startfasen er det fastsatt dedikerte områder rundt universitet på Nygårdshøyden og i umiddelbar nærhet hvor sykkelkureren foretar både leveringer og hentinger.

I Stavanger er det området som strekker seg fra Lagårdsveien, Løkkeveien, sentrumskjernen og videre mot Lervigområdet i østre bydel som betjenes.

For å maksimere utnyttelsen av sykkelruten laster sykkelkureren opp fra depotet i flere omganger hver dag. Hovedsakelig er det leveringer og hentinger av kolli opp til 5 kg. Kort vei mellom depotet og kunder gjør det raskt og effektiv for sykkelkureren å fylle på nytt. I tillegg til å være billigere enn biler, er fordelene med syklene at de kommer raskere frem og kan parkeres nærmere mottaker enn biler.

På slutten av hver dag blir alt gods som skal ut i verden fraktet fra depotene til terminalene i henholdsvis Kjerreidviken og Lagerveien for videre prosessering til mottaker.

Etter hvert vil de geografiske områdene bli utvidet til å omfatte hele Bergen og Stavanger by. Det er viktig for DHL Express å lede an i oppbyggingen av en miljøvennlig transportsektor for fremtiden, og bruk av sykkel har stor betydning for å oppnå miljømålene om grønn distribusjon både lokalt og globalt.

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

Til toppen