NLFs administrerende direktør Geir A. Mo er godt fornøyd med at forslaget nå endres.
NLFs administrerende direktør Geir A. Mo er godt fornøyd med at forslaget nå endres. (Foto: NLF)

Diettskatt sløyfes

Etter mye arbeid fra både NLF og andre fikk vi fredag bekreftet at NLF har vunnet frem: Ordningen med skattefri diett for langtransportsjåfører skal opprettholdes også for neste år. Det som defineres som «et arbeidsuhell» i budsjettforliket kunne fått alvorlige konsekvenser for norsk transportnæring.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- NLF er på vegne av en hel næring svært godt fornøyde med at vi fikk gjennomslag i denne saken. For den enkelte sjåfør ville konsekvensene blitt alvorlige om forslaget om skattlegging av diettgodtgjørelse etter statens satser hadde blitt stående. Sjåfører med tarifflønn, eller med diett etter allmengjorte vilkår, kunne tapt opp mot 30000 kroner i året, sier direktør Geir A. Mo i NLF.

For næringen som sådan ville forslaget medført svekket konkurranseevne og et vanskelig lønnsoppgjør neste år.

Mange telefoner

Reverseringen av forslaget kom i stand etter mange telefoner til sentrale politikere i de borgerlige partiene mot slutten av forrige uke.

Når budsjettavtalen ble kjent hadde vi svært liten tid til å finne en løsning. Med 5 dager til vedtak skal fattes var det ikke tid til verken brev, underskriftsaksjoner eller trussel om aksjoner, slik enkelte tok til orde for i høylytte uttalelser.

– Vi måtte snakke med folk, noe vi gjorde. Vi hadde en svært god dialog med parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, som veldig raskt forstod rekkevidden av budsjettforliket og hvilke konsekvenser det ville fått for næringen, sier Mo.

– Limi tok saken og fulgte den opp med departementet som igjen forankret løsningen hos skattedirektoratet. De andre forlikspartene aksepterte tolkningen – og dermed var vi i mål rundt lunchtider på fredag.

Næringen er Limi en stor takk skyldig for hans direkte arbeid med å få dette til – hans konstruktive og løsningsorienterte tilnærming gjorde at dette løste seg på en meget fin måte til beste for alle parter.

– Både sjåfører og arbeidsgivere kan nå gå det kommende året og lønnsoppgjøret i møte med litt lavere skuldre enn vi ellers måtte ha gjort, sier Mo.

Med fasiten i hånd var det desto merkeligere å lese oppslag på bl.a. hjemmesiden til en herværende arbeidstakerorganisasjon på søndag. Der fortelles historien om at partiene på Stortinget hadde hatt «møter gjennom helgen» for å behandle forslag fra arbeidstakerorganisasjonen som de så har sluttet seg.

– Det fremstår meget merkelig, all tid vi sendte en e-post til organisasjonene fredag ettermiddag og meldte fra at saken var løst, da vi hadde fått det skriftlig bekreftet kl. 1353 på fredag.

Full støtte

Det er mange som har bidratt til å sette søkelys på de negative konsekvensene av en evt. skatt på diett, ikke minst NLFs egen Lars Utne som driver Utne Transport sammen med sin bror. Han stilte seg umiddelbart solidarisk med sjåførene og satte søkelys på de uheldige konsekvensene forslaget kunne fått. Dette, sammen med sjåfør Roar Hansen fra NLF bedriften Royal -Thermo AS – satte et svært godt søkelys på saken.

Både NHO Transport og NHO Logistikk og Transport har gitt NLF full støtte i vårt arbeid med å reversere budsjettforliket samtidig som de har stått klare til videre arbeid. Når blir ikke det nødvendig, men det er gledelig å få så tydelig støtte, avslutter Mo. 

 

VEG/15. desember 2017

Norges viktigste utlandsforbindelse har fått økt trafikksikkerhet og vegstandard

E18 Riksgrensen – Ørje er en del av stamvegnettet og en av de viktigste utenlands-forbindelsene i transportsystemet i Norge. Behovet for en ny trasé skyldtes dårlig trafikksikkerhet og lav vegstandard i forhold til dagens normaler og trafikkbilde. Les hele saken

VEGTRANSPORT/14. desember 2017

Regjeringen oppretter nytt forum for norsk veitransportnæring

- Det er et klart mål å sikre konkurranseevnen til norsk transportnæring. Det er viktig for å sikre investeringer og rekruttering. Vi har allerede i dag et godt samarbeid med bransjen. Nå ønsker vi å formalisere det med et eget veitransportforum. Målet er å få en fortløpende skildring av situasjonen i veitransportmarkedet og å få vite hvilke utfordringer næringen og arbeidstakerene står overfor i det daglige, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen