Drivstoffavgiften gjør at næringslivet slipper unna

Drivstoffavgiften gjør at næringslivet slipper unna

– Næringslivet og tungtrafikken skaper så mye belastning på veiene at det er hårreisende at de ikke betaler mer enn privatbiler i avgift, sier NAF-sjef Stig Skjøstad og viser til at alle betaler lik drivstoffavgift som en del av bensin- og dieselprisen.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Drivstoffavgiften er gammeldags og fungerer ikke etter hensikten, viser en ny rapport fra NAF, Veikart for personlig transport, som gjøres offentlig i dag. Riktigere prising av næringslivets bruk av veiene vil stimulere til økt utskiftning av næringstransporten.

Vanlige folk kjører mindre, men næringslivets transporter øker

Mens privatpersonene blir påført kostnader som skal regulere bilbruk og stimulere til renere transport, finnes det få insentiver til at næringslivet reduserer sine utslipp. Tendensen er at privat bilbruk er på vei nedover, mens det transporteres stadig mer varer med tunge kjøretøy.

-Hver gang politikerne diskuterer avgifter som dreier seg om bil, griper det rett inn i folks hverdag. I fjor var det budsjettkrise der drivstoffavgiften var sentral. Men denne avgiften rammer først og fremst folk på landet, som er avhengig av bilen, sier Skjøstad.

Det er nødvendig med nytt system for veiavgifter

Medlemsorganisasjonen for alle som ferdes i trafikken, NAF, mener at næringslivet burde bidra med mye mer, sett opp mot den belastningen i form av kø, ulykker og utslipp til luft som tungtransporten medfører.

-Politikerne må tenke nytt. Det kreves en utredning av et rettferdig system der de som belaster veiene mest, betaler mest avgift. Det må rett og slett mer penger inn fra næringslivet. Hvis næringslivet bidrar i henhold til den belastningen de påfører i form av forurensning, slitasje og kø, er summen til fordeling på private mindre, avslutter Skjøstad.

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

LOGISTIKK/17. august 2018

Bygger nytt logistikksenter i Hirtshals

Color Line bygger et logistikksenter på totalt 18 000 m2 i Hirtshals. I tråd med Color Lines miljøprofil bygges senteret etter danske standarder og krav der bærekraftige løsninger er prioritert. Det første spadetaket tas fredag, og de første 9 400 m2 av bygget vil stå klare i september 2019. Les hele saken

Til toppen