Eidesvik monterer batterier om bord - Enova støtter

Eidesvik monterer batterier om bord - Enova støtter

Enova bidrar med 7,44 millioner kroner når Eidesvik Offshore skal installere batterisystem i forsyningsfartøyet Viking Energy.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Batteriløsninger i maritim sektor kan redusere store klimagassutslipp fremover, og vi gleder oss over å kunne bidra til at Eidesviks prosjekt blir realisert. Rederiet har jobbet målrettet med energi- og klimaløsninger i en årrekke, og er blant dem som staker ut ny kurs for den maritime næringen, sier Enovas markedssjef for transport, Petter Hersleth.

Reduserer utslippene

Bruken av batterier om bord reduserer Viking Energys årlige energiforbruk med 4,5 GWh, noe som tilsvarer forbruket fra over 200 norske husholdninger. Installasjonen er et samarbeid med Statoil, som nå har forlenget sin avtale med Eidesvik.

– Energilagringssystemet reduserer drivstofforbruk og utslipp gjennom at generatorene om bord vil kunne operere med en jevnere og mer optimal belastning. Vi opplever at Statoil i stadig større grad har blitt opptatt av denne type løsninger. Batteriinstallasjonen var nok en medvirkende faktor til at vi fikk forlenget avtalen, sier administrerende direktør Jan Fredrik Meling i Eidesvik Offshore.

Enova-støtten utløsende

Eidesvik mener støtten fra Enova var essensiell for å få batteriløsningen på plass.

– Dette gjør det mulig for oss å omsette miljøsatsingen vår til gode kommersielle løsninger i et utfordrende marked. Det har vært en god dialog med Enova, som har vist vilje for å få dette til, sier Meling.

Enova håper at flere rederier gjør som Eidesvik Offshore:

– Batterier kan og bør bli vanligere til sjøs. Ulike typer fartøy har store variasjoner i fremdriftssystem, driftsprofil og hvilke operasjoner de utfører, så selv om det allerede finnes flere fartøy med batterisystemer om bord, ser vi fortsatt et behov for flere prosjekter slik at systemer som dette blir standardløsningen, sier Hersleth.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen