ASKO ønsker å være en spydspiss i det grønne skiftet og har bestilt 10 biler.
ASKO ønsker å være en spydspiss i det grønne skiftet og har bestilt 10 biler. (Illustrasjon: Tesla)

Elektriske Tesla-lastebiler på vei til ASKO

Tesla har åpnet for bestilling av elektriske lastebiler i Europa, og ASKO har bestilt 10 stykker.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

I november lanserte Tesla sin kommende elektriske lastebil, Tesla semi. De ønsker med dette å sette en ny standard i lastebilmarkredet. Til nå har det kun vært mulig å bestille denne i USA/Canada, men nå åpner de også for Europa.

ASKO ønsker å være en spydspiss i det grønne skiftet og har bestilt 10 biler.

ASKO tror at fremtidens løsninger for lastebiler vil være elektriske (EL) og hydrogendrevne (HY) biler. EL på kort/mellomlang kjøring med gode lademuligheter, og HY på lengre distanser.

ASKO var først ute med elektrisk lastebil for ca. 2 år siden. Mye tyder på at Tesla vil innfri kravene både når det gjelder rekkevidde, lastekapasitet og pris/driftskostnader. Selv om det gjenstår en del ubesvarte spørsmål ønsker ASKO å være tidlig ute. Bestillingen som er gjort er betinget – bilene må selvfølgelig innfri kravene som stilles til effektiv og driftssikker bruk.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

SJØTRANSPORT/20. februar 2018

Kystverkets handlingsprogram 2018 – 2029 er vedtatt

Etter en ekstern høringsrunde er Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 nå vedtatt. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og Stad skipstunnel. Les hele saken

Til toppen