Elsykkel – den neste transportrevolusjonen?

Elsykkel – den neste transportrevolusjonen?

Bortsett fra de uten bil, er de med elbil mest åpne for at elsykkelen kan erstatte transportmidlene de bruker i dag. Selv på landsbygda mener hele 32 % at de kan bruke elsykkel fremfor bil.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Det viser en fersk undersøkelse fra medlemsorganisasjonen NAF.

— Man blir så glad av å elsykle, at det må flere få oppleve, sier kommunikasjonssjef i NAF Inger Elisabeth Sagedal.

I fjor ble det solgt omkring 40.000 elsykler i Norge. Tall fra Statistisk sentralbyrå bekrefter at det kan gå mot et nytt gullår for elsykkelen i 2017. Bare i løpet av de tre første månedene i år ble det importert over 12.000 elsykler, importen ble mer enn doblet fra februar til mars.

Elsykkelen byr på såpass store gevinster både for miljø, folkehelse og privatøkonomi - her må kommuner og arbeidsgivere må trå til og gire opp innsatsen

I NAFs undersøkelse sier 4 av 10 over hele landet at elsykkelen kan erstatte noen av transportmidlene de bruker til vanlig. Selv på landsbygda mener 32 % at de kan bruke elsykkel til hverdags. I mer tettbygde strøk er tallene enda høyre med 43 % for bystrøk og 47 % for storbystrøk.

— Elsykkel har helt klart potensiale for å løse en del av problemene vi har både med trengsel og forurensning rundt i landet, sier Sagedal.

Når vi vet at 31% av de som bor i spredtbygde strøk har under 10km reiselengde hver dag, og ytterligere 18% har mellom 11-og 20 kilometer totalt i reiselengde (tur/retur) er det klart at det er et uforløst potensiale her.

Viktige tiltak

NAF understreker betydningen av gang- og sykkelveier og ikke minst trygge parkeringsmuligheter for at den positive utviklingen skal fortsette.

55% i distriktene mener at et av de viktigste tiltakene for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende er å få bygget flere separate gang-og sykkeltraseer, 34% mener flere fortau må til.

I tillegg oppfordres det til å bruke mer sykkel i hverdagen, men det er ikke gode og sikre nok parkeringsmuligheter. NAF mener muligheten for trygg lagring med hensyn til vær og batterilading har mye å si.

— Elsykkelen byr på såpass store gevinster både for miljø, folkehelse og privatøkonomi - her må kommuner og arbeidsgivere må trå til og gire opp innsatsen, avslutter Sagedal.

En følge av mangelfulle sykkelparkeringer er at det blir stjålet flere sykler i timen, døgnet rundt, året rundt. Sykler for 69 millioner kroner ble stjålet i fjor, og spesielt de store byene er utsatt. Dette må det gjøres noe med, da antallet elsykler i landet vårt øker så enormt.

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

Til toppen