En helelektrisk transportsektor innen 2030

En helelektrisk transportsektor innen 2030

Norge har alle forutsetninger for å bli verdens første helelektriske samfunn. Elektroforeningen håper den nye regjeringserklæringen fastsetter et mål om en helelektrisk transportsektor innen 2030.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Kronikk av Næringspolitisk redaktør i EFO, Per Øyvind Voie.

Alle vet at Norge er fremst i verden på salg av elbiler. Stortingets vedtatte mål om at kun nullutslippsbiler skal kunne selges i Norge etter 2025 er også et tydelig signal om at Norge faktisk kan få verdens første helelektrifiserte privatbilpark.

Les mer – NVE: Kapasitet til 1,5 millioner elbiler i 2030

Men transportsektoren favner så mye mer. I Oslo foretas over halvparten av alle personreiser med kollektivtransport. Busser, tog og ferger finnes allerede i elektriske utgaver. Teknologien er her. Den virker. Men skal vi nå målet om en helelektrisk transportsektor innen 2030 må den tas i bruk. Overalt. Vi mener derfor staten bør stille krav om nullutslippsløsninger i alle kollektivtrafikkprosjekter hvor de bidrar med finansiering.

Varetransport på land er et annet viktig område. Mens en lenge har snakket om å flytte gods fra vei til sjø eller bane har lite skjedd. I vårt langstrakte lad fullt av kriker og kroker har det vist seg vanskelig å erstatte veitransporten. Elektrifisering også av denne delen av transportsektoren er løsningen som fjerner utslippene helt. Her kan det offentlige bruke sin innkjøpsmakt. Kommuner, fylkeskommuner og statlige institusjoner bør stille krav om at alle vareleveringer skjer ved bruk av nullutslippsløsninger.

I vårt langstrakte lad fullt av kriker og kroker har det vist seg vanskelig å erstatte veitransporten

Elektrifisering av sjøtransport er kanskje det området hvor potensialet for utvikling av norsk teknologi, arbeidsplasser og verdiskapning er aller størst. Fiskebåter, hurtigbåter, ferger og godsskip. Alle egner de seg godt for elektrifisering. Med vår stolte historie innen skipsfart ligger alt til rette for et nytt norsk industrieventyr. Elektrifisering av skipsfarten kan bety slutten på stengte verft langs norskekysten. Kanskje får vi i stedet flere nye?

Les mer – EFO, Bellona m.fl: 3000 fiskebåter kan elektrifiseres

Lufttransport er nok den delen av transportsektoren som er lengst unna helelektrifisering. Men det første elektriske flyet har allerede fløyet jorda rundt. Kommersielle passasjerfly til kortdistanse er ikke langt unna, og Avinor følger utviklingen tett. Kanskje er det ikke så urealistisk at all innenlands flytransport kan elektrifiseres?

Les mer – Avinor: Første el-fly i norsk rutetrafikk innen 10 år

En forutsetning for en helelektrisk transportsektor er en godt utbygd elektrisk infrastruktur. Vi trenger langt flere elbilladere, både der hvor folk bor og jobber og langs de store ferdselsårene. Knutepunkt må utbygges særskilt, for å ta høyde for kollektiv- og varetransport. Skal skipstrafikken elektrifiseres må det bygges ut landstrøm i alle norske havner. Mange av havnene er allerede knutepunkt for kollektiv- og varetransport, og disse bør være naturlige huber for elektrisk infrastruktur.

Les mer – EFO, Bellona m.fl: Landstrøm og havna som hub

En helelektrisk transportsektor innen 2030 er mulig. Vi håper regjeringen stadfester målet i sin nye regjeringserklæring.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

SJØTRANSPORT/20. februar 2018

Kystverkets handlingsprogram 2018 – 2029 er vedtatt

Etter en ekstern høringsrunde er Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 nå vedtatt. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og Stad skipstunnel. Les hele saken

Til toppen