En helelektrisk transportsektor innen 2030

En helelektrisk transportsektor innen 2030

Norge har alle forutsetninger for å bli verdens første helelektriske samfunn. Elektroforeningen håper den nye regjeringserklæringen fastsetter et mål om en helelektrisk transportsektor innen 2030.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Kronikk av Næringspolitisk redaktør i EFO, Per Øyvind Voie.

Alle vet at Norge er fremst i verden på salg av elbiler. Stortingets vedtatte mål om at kun nullutslippsbiler skal kunne selges i Norge etter 2025 er også et tydelig signal om at Norge faktisk kan få verdens første helelektrifiserte privatbilpark.

Les mer – NVE: Kapasitet til 1,5 millioner elbiler i 2030

Men transportsektoren favner så mye mer. I Oslo foretas over halvparten av alle personreiser med kollektivtransport. Busser, tog og ferger finnes allerede i elektriske utgaver. Teknologien er her. Den virker. Men skal vi nå målet om en helelektrisk transportsektor innen 2030 må den tas i bruk. Overalt. Vi mener derfor staten bør stille krav om nullutslippsløsninger i alle kollektivtrafikkprosjekter hvor de bidrar med finansiering.

Varetransport på land er et annet viktig område. Mens en lenge har snakket om å flytte gods fra vei til sjø eller bane har lite skjedd. I vårt langstrakte lad fullt av kriker og kroker har det vist seg vanskelig å erstatte veitransporten. Elektrifisering også av denne delen av transportsektoren er løsningen som fjerner utslippene helt. Her kan det offentlige bruke sin innkjøpsmakt. Kommuner, fylkeskommuner og statlige institusjoner bør stille krav om at alle vareleveringer skjer ved bruk av nullutslippsløsninger.

I vårt langstrakte lad fullt av kriker og kroker har det vist seg vanskelig å erstatte veitransporten

Elektrifisering av sjøtransport er kanskje det området hvor potensialet for utvikling av norsk teknologi, arbeidsplasser og verdiskapning er aller størst. Fiskebåter, hurtigbåter, ferger og godsskip. Alle egner de seg godt for elektrifisering. Med vår stolte historie innen skipsfart ligger alt til rette for et nytt norsk industrieventyr. Elektrifisering av skipsfarten kan bety slutten på stengte verft langs norskekysten. Kanskje får vi i stedet flere nye?

Les mer – EFO, Bellona m.fl: 3000 fiskebåter kan elektrifiseres

Lufttransport er nok den delen av transportsektoren som er lengst unna helelektrifisering. Men det første elektriske flyet har allerede fløyet jorda rundt. Kommersielle passasjerfly til kortdistanse er ikke langt unna, og Avinor følger utviklingen tett. Kanskje er det ikke så urealistisk at all innenlands flytransport kan elektrifiseres?

Les mer – Avinor: Første el-fly i norsk rutetrafikk innen 10 år

En forutsetning for en helelektrisk transportsektor er en godt utbygd elektrisk infrastruktur. Vi trenger langt flere elbilladere, både der hvor folk bor og jobber og langs de store ferdselsårene. Knutepunkt må utbygges særskilt, for å ta høyde for kollektiv- og varetransport. Skal skipstrafikken elektrifiseres må det bygges ut landstrøm i alle norske havner. Mange av havnene er allerede knutepunkt for kollektiv- og varetransport, og disse bør være naturlige huber for elektrisk infrastruktur.

Les mer – EFO, Bellona m.fl: Landstrøm og havna som hub

En helelektrisk transportsektor innen 2030 er mulig. Vi håper regjeringen stadfester målet i sin nye regjeringserklæring.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen