En tur inn i fremtiden

En tur inn i fremtiden

Fremtidens buss er her allerede. Og denne uken har den rullet gatelangs i Arendal.

  • Kjøretøy
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Vegvesenet satt opp denne førerløse bussen i Arendal og mange har fått seg en tur inn i fremtiden.

Under Arendalsuka har Statens vegvesen hatt en førerløs demonstrasjonsbuss i drift. Bussen har fraktet mange hundre arendalitter og tilreisende arendalsukedeltakere fra Pollen og inn til byens torv.

Og nettopp utviklingen innen selvkjørende kjøretøy var tema på Statens vegvesens stand torsdag.

Riktige regler

– Fra myndighetenes side er vi opptatt av å få på plass et regelverk som gjør at vi kan komme i gang med å prøve ut førerløse kjøretøy. Vi vet at det er en rivende teknologiutvikling, og det er viktig at regelverket henger med, sa Bjørne Grimsrud, direktør for Styrings- og strategistaben i Vegdirektoratet.

– Vi er også svært opptatt av hvordan teknologien gjør at kjøretøyene kan kommunisere med hverandre. Hvis bilene kan si fra til hverandre at det er glatt rundt svingen, kan det bidra til færre ulykker. Dessuten vil god kommunikasjon mellom ulike kjøretøy ha svært mye å si for hvordan vi kan utnytte byareal og kapasiteten i vegnettet på en mye bedre måte, sa Grimsrud.

Leve et liv uten bil

Med seg i debattpanelet hadde han Olav Madland, salgssjef i Accando, Endre Angelvik, direktør for mobilitetstjenester, Ruter, Terje Moen, seniorrådgiver, SINTEF og Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge

– Vi ønsker å bidra til at folk kan leve det livet de ønsker, med den mobiliteten de er vant til, men uten å måtte eie en bil. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og det er lønnsomt for hvert enkelt, som hvert år kan få 50 – 100 000 kroner mer i lomma, avhengig av hvor dyr bil man slipper å ha, sa Endre Angelvik i Ruter.

Teknologien er her nå

– Det er krevende å slippe løst et førerløst kjøretøy i hvilke som helst omgivelser. De optiske og radarbaserte systemene er gode nok, men vi har fortsatt litt vei å gå når det gjelder kunstig intelligens, også kalt AI. Et førerløst kjøretøy må gjennom akkurat de samme prosessene som en vanlig sjåfør, nemlig sanse, observere, avgjøre og handle i trafikken, sier Terje Moen som har jobbet med førerstøttesystemer i SINTEF i 27 år.

Forskrift på høring

For å møte den rivende teknologiske utviklingen, sendte Vegdirektoratet en forskrift på høring om førerløse kjøretøy i juni. Forskriften gir rammer for hvordan slike kjøretøy kan testes ut og brukes.

– Førerstøttesystemer bidrar allerede til økt trafikksikkerhet hvis de blir brukt riktig. Ved å utvikle og sammenkoble ulike førerstøttesystemer kan man utvilsomt påvirke ulykkesutviklingen i positiv retning. Vi vet at et betydelig antall alvorlige trafikkulykker skyldes førerfeil. Selvkjørende kjøretøy kan også bidra til bedre utnyttelse av vegene, slik at køproblematikk kan reduseres, sier Ingrid Heggebø Lutnæs, avdelingsdirektør i trafikantadferdseksjonen i Vegdirektoratet.

I høringsforslaget legges det opp til at Vegdirektoratet etter søknad kan gi tillatelse til utprøving av selvkjørende kjøretøy. Det vil blant annet bli stilt krav til type kjøretøy, hvor mange kjøretøy, og hvilke vegstrekninger og områder kjøretøyet kan testes på.

Høringsfristen er 16. september.

SOFTWARE/13. juli 2018

Bruker teknologi for å effektivisere flyplassdriften

Etter at Widerøe Ground Handling inngikk avtalen om å overta store deler av bakkevirksomheten til SAS, trengte de et felles støttesystem for å håndtere driften på best mulig måte. Med bistand fra Lexit Group har de kommet frem til en optimal løsning. Les hele saken

ALKOLÅS/11. juli 2018

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer inkludert monteringsanvisning om bruk av alkolås på nye biler innen 2021. Målet er å bidra til å halvere antall dødsulykker i trafikken. Det er bladet Autocar som nylig setter fokus på EUs sikkerhetsliste som består av alkolås, automatisk nødbrems, trøtthetsvarsler, svart boks, automatisk nødblink, intelligent fartsholder, fil-assistent, bedre fotgjengerbeskyttelse, ryggekamera og sensorer, bedre passasjerbeskyttelse og forbedrede sikkerhetsbelter. Les hele saken

KOLLEKTIVTRANSPORT/10. juli 2018

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. Les hele saken

Til toppen