Energi- og klimatiltak i landtransport
(Foto: ASKO)

Energi- og klimatiltak i landtransport

Enova kan gi deg økonomisk støtte for å investere i energi- og klimatiltak som styrker din fremtidige konkurransekraft. Enova tilbyr støtte ved innkjøp av nullutslippskjøretøy. Nå kan de også tilby støtte til de som skal kjøpe inn tyngre biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Støtteprogrammet er rettet mot aktører som ønsker å redusere klimagassutslipp fra transport. 

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova kan gi støtte til innkjøp av for eksempel elektriske varebiler, lastebiler og anleggsmaskiner, samt alle typer hydrogenkjøretøy brukt i nyttetransport. De gir også støtte til innkjøp av biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner.

I tillegg kan de støtte energieffektivisering av eksisterende transportmidler og logistikksystemer.

Prosjektet må benytte den kommersielt beste tilgjengelige teknologien. 

Investeringen skal gi redusert eller konvertert energibruk på minimum 10 prosent av energibruken og minimum 100 000 kWh/år (tilsvarer ca. 10 000 liter diesel) sammenlignet med alternativ løsning.

Hvem kan få støtte?

Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister kan søke om støtte. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Størrelsen på støtten vurderes individuelt i hvert prosjekt. Man søker om den støtten som er nødvendig for å ta en positiv investeringsbeslutning. 

Enova kan maksimalt dekke en viss prosentandel av merkostnadene i prosjektet, avhengig av størrelsen på virksomheten.

For støtte til nullutslippskjøretøy: Store virksomheter kan få dekket inntil 40 prosent av merkostnadene. For små og mellomstore bedrifter er tilsvarende øvre grense 50 prosent. 

For støtte til øvrige prosjekter innenfor støtteprogrammet: Store virksomheter kan få dekket inntil 30 prosent av merkostnadene, mens tilsvarende øvre grense er 40 prosent for mellomstore og 50 prosent for små virksomheter.  

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen