Enova skal redusere rekkeviddeangsten

Enova skal redusere rekkeviddeangsten

Fredag leverte Enova sin strategi for ladestasjoner for elbil. Enova vil gjøre det enklere for flere å velge elbil. Om kort tid kan den mye omtalte rekkeviddeangsten være historie.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Aktualiserer elbil 

Transportsektoren står for 27 prosent av klimagassutslippene i Norge. Om sektoren skal være tilnærmet utslippsfri i 2050, kan det knapt selges fossilbiler etter 2030.

- Da må nullutslippsbilene erstatte bensin- og dieselbilene, og der blir en effektiv struktur av ladere et viktig grep. Med denne satsingen tar vi knekken på rekkeviddeangsten, og gjøre elbil mer aktuell som husholdningens eneste bil, sier Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad.

Prioriterer transportkorridorene

Ladestrategien ble overlevert regjeringen ved Olje- og energidepartementet på fredag. Her tar Enova sikte på å etablere en grunnleggende infrastruktur av hurtig- og fleksiladere langs hovedfartsårene i Norge, med utgangspunkt i transportkorridorene i Nasjonal Transportplan.

Enova mener at videre utbygging i byene vil klare seg uten støtte, og vil heller bruke midler på å sikre bred geografisk dekning av ladestasjoner.

– Målet må være at utbygging og drift av ladere skjer på kommersielle vilkår, og uten offentlig støtte. I de større byene ligger forholdene til rette for det allerede nå. Hovedutfordringen i dag er at lademulighetene mellom byene ikke er gode nok, noe som gjør at elbilen blir valgt bort. Flere ladestasjoner langs hovedfartsårer vil gi en trygghet som gjør elbil mer attraktivt, sier Nakstad.

Inviterer til konkurranser

Enova vil invitere potensielle utbyggere til å konkurrere om hele strekninger. Enova er godt i gang med å få ordningen godkjent hos EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Den første utlysingen kan dermed komme til høsten, og alle aktuelle strekninger kan være godt i gang innen utgangen av 2016.

– Dette blir en unik sjanse for alle som ønsker å levere ladetjenester, sier Nakstad.

Når det gjelder elektriske busser, lastebiler og andre typer el-kjøretøy, har ikke markedsutviklingen kommet like langt som for privatbilene. For slike nyttekjøretøy vil Enova tilby investeringsstøtte til pilot- og demonstrasjonsprosjekter.

Andre løsninger

I tillegg til satsingen på el, varsler Nakstad at Enova kommer med tilbud for å få fart på utviklingen også innen andre fornybare drivstoff.

– Både hydrogen og biodrivstoff kan bli viktig på veien mot utslippsfri transport. Hydrogen har et stort potensial i transportsektoren, men er i en langt tidligere fase enn ren elektrisk drift, og krever utbygging og kompetanse på mange områder. De neste to årene ønsker vi oss demonstrasjonsprosjekter med aktører som har større bilparker, for å bidra til en gradvis opptrapping av tilbud og etterspørsel, avslutter Enova-sjefen.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen